Alla inlägg taggade "Covid-19-pandemin"

 • Färre cancerfall upptäcks under pandemin

  Antalet personer som upptäcks och diagnostiseras med cancer har minskat under covid-19-pandemin. Antalet rapporterade tumörer har minskat med strax under 10 % under perioden januari-oktober 2020 jämfört med samma period 2019. Det framgår av Regionala cancercentrum i...

  • Skrivet mars 4, 2021
  • 0
 • Andningsmusklernas kapacitet är en viktig faktor för hantering av Covid-19 pandemin

  Det amerikanska teamet av forskare har rätt i att träning av andningsmusklerna kan öka överlevnadschanserna med Covid-19 genom förbättrad andningskapacitet. Författarna styrker vikten av andningsmuskulaturens påverkan för hantering av Covid-19 pandemin. Enligt författarna, är dålig kapacitet i...

  • Skrivet juli 5, 2020
  • 0
 • Läkares och sjuksköterskors professionella ansvar i debatten under Covid-19 pandemin

  Svenska Läkaresällskapets (SLS) delegation för medicinsk etik och sjuksköterskornas etiska råd inom Svensk sjuksköterskeförening (SSF) publicerar idag ett etiskt uttalande om vilka avvägningar en yrkesperson inom vården bör göra när man uttalar sig offentligt i egenskap av...

  • Skrivet juni 4, 2020
  • 0
 • Ny rapport: Covid-19-pandemin kan få katastrofala följder för en hel generation flickor

  Barnrättsorganisationen Plan International varnar i en ny rapport för att pandemins effekter kan få allvarliga konsekvenser för flickor i form av övergrepp, våld, barnäktenskap och ofrivilliga tonårsgraviditeter. – Flickor drabbas extra hårt i alla humanitära kriser. Redan nu...

  • Skrivet maj 4, 2020
  • 0