Alla inlägg taggade "Cybersäkerhet"

 • Hälften av svenska arbetsplatser ger otillräcklig utbildning i cybersäkerhet

  Svenska arbetsplatsers användning av digitala samarbetsverktyg accelererar snabbt, men fortfarande saknas policys och utbildning av de anställda för att bibehålla en god cyberhygien vilket äventyrar säkerheten. Trend Micro presenterar nu resultatet av en undersökning av svenska företags...

  • Skrivet november 25, 2021
  • 0
 • Fem tips när ansvaret för cybersäkerheten flyttar hem

  Fördelarna med en mer flexibel arbetsmiljö är många, men det är utmaningarna också. För samtidigt som vi är vana vid att ansvaret för cybersäkerheten ligger i trygga händer hos IT-avdelningen ser det annorlunda ut när man sätter...

  • Skrivet november 23, 2021
  • 0
 • Tips på grundläggande Cybersäkerhet

  Oktober var Cybersecurity Month där man publicerat praktiska råd och tips för att bidra till att höja medvetenheten kring cybersäkerhet. Våra cybersäkerhetstips har fokuserat på åtgärder som kan göras inom områdena människor, processer och teknik. Nedan finner...

  • Skrivet november 1, 2021
  • 0
 • MSB ska förbereda nationellt samordningscenter för cybersäkerhetsforskning och innovation

  MSB har fått ett regeringsuppdrag som rör förberedelser för nationellt samordningscenter för cybersäkerhetsforskning och innovation. I regeringsuppdraget ingår att presentera förslag på hur en långsiktig samverkansstruktur för samhällsviktig verksamhet, forskarsamfundet och näringslivet inom cybersäkerhet kan se ut....

  • Skrivet september 10, 2021
  • 0
 • Antalet ransomware-attacker ökar

  Den senaste tiden har flera omfattande ransomware-attacker fått stor uppmärksamhet. Nu senast mot världens största köttproducent JBS. Samtidigt rapporterar IT-säkerhetsföretaget Check Point Software Technologies att antalet verksamheter som drabbats av ransomware ökat med 102 procent globalt jämfört...

  • Skrivet juni 7, 2021
  • 0
 • 5 saker om cybersäkerhet du inte tänkt på

  Känner du att cybersäkerhet är ett område som är svårt att få grepp om? Att det ibland är svårt att sätta fingret på varför utmaningen blir så stor? Kanske gäller de nya säkerhetsskyddsreglerna din verksamhet och ni...

  • Skrivet maj 27, 2021
  • 0
 • Digitalt personskydd ska trygga kvinnor i ledande ställning

  Nu lanserar Sigma IT en digital personskyddstjänst för personer med förhöjd exponering – Executive Protection and Services. Den är bland annat framtagen för att skydda ledningsgrupper och där inte minst HR-chefen vars roll har visat sig vara...

  • Skrivet juli 12, 2020
  • 0
 • Hemarbetande svenskar slarvar med cybersäkerheten

  Trend Micro presenterar idag en färsk undersökning på hur distansarbetare tänker kring och beter sig när det kommer till cybersäkerhet, bland svenskarna uppger 71 procent av dem som nu arbetar hemifrån att de är mer medvetna om...

  • Skrivet juli 3, 2020
  • 0
 • Företag investerar i AI för skydd mot cyberhot

  Företag ökar hastigheten i investeringarna i AI-system, för att försvara sig mot nästa generations cyberattacker. Detta visar en ny studie från Capgemini Research Institute. Två tredjedelar (69%) av organisationerna säger att de inte kommer att kunna svara...

  • Skrivet juli 13, 2019
  • 0
 • Svenska företag räds cyberattacker mer än finanskris

  Nästan fyra av tio svenska beslutsfattare anser att det är större risk att organisationen drabbas av en cyberattack än en finanskris, inom de närmaste tolv månaderna. Trots det lägger företagen bara drygt var tionde krona av it-budgeten...

  • Skrivet juni 27, 2019
  • 0