Alla inlägg taggade "Deltagande"

 • Region Örebro län vill stärka pojkars kulturutövande

  Undersökningar visar att kvinnor tar del av kultur i högre utsträckning än män och flickor i högre grad än pojkar. Barn och ungas kulturvanor påverkas också av föräldrarnas utbildningslängd. Därför satsar Region Örebro läns kulturnämnd en halv miljon...

  • Skrivet juni 5, 2021
  • 0
 • Svara inte på bluffmejl som ser ut att handla om nationell folkhälsoenkät

  Folkhälsomyndigheten har fått information om att mejl skickas i myndighetens namn med förfrågan om deltagande i en nationell folkhälsoenkät. Mejlen kommer inte från Folkhälsomyndigheten. Allmänheten uppmanas att inte svara eller klicka på några länkar. Svarsperioden för den nationella...

  • Skrivet juni 3, 2021
  • 0
 • Viktigt att stärka flyktingars deltagande i samhället för att nå jämlik hälsa

  Flyktingars aktiva delaktighet i samhället och upplevelsen av att vara inkluderad har betydelse för den psykiska hälsan, visar resultaten från en kartläggande litteraturöversikt. Folkhälsomyndigheten har i samverkan med forskare vid Röda Korsets Högskola gjort en litteraturöversikt och...

  • Skrivet maj 21, 2021
  • 0