All posts tagged "Deltagande"

 • Arbetsmiljöverket deltar i europeisk tillsynskampanj

  Nu inleder Arbetsmiljöverket en tre veckor lång tillsynsinsats, av arbetsgivare inom särskilt olycksdrabbade branscher. Insatsen är en del av en kampanj som alla EU-länder och Norge deltar, i ett viktigt syfte är att dela lärdomar mellan ländernas...

  • Posted maj 4, 2024
  • 0
 • Många vill delta i Europauniversitet men förutsättningarna kan stärkas

  Svenska universitet och högskolor har goda förutsättningar att delta i Europauniversitet och gör det framgångsrikt, det svenska deltagandet är högt jämfört med övriga Europa. UHR har på regeringens uppdrag kartlagt förutsättningarna för svenska lärosätens deltagande i EU-initiativet...

  • Posted mars 29, 2024
  • 0
 • Regeringen överlämnar lagrådsremiss om Sveriges deltagande i Eppo

  Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet om Sveriges deltagande i Europeiska åklagarmyndigheten, deltagandet syftar bland annat till att bidra till kampen mot korruption och bedrägerier med EU-medel. Regeringen föreslår även ett antal följdändringar i andra lagar....

  • Posted januari 30, 2024
  • 0
 • Svenska Fordonsbranschen vill att verkstäder deltar i civilförsvaret

  Nu tar regeringen det första steget mot ett införande av civilplikten, då man beslutar om att återaktivera denna. I en krigssituation, kommer de medborgare och verksamheter som ingår i civilplikten bli centrala. För att vårt samhälle ska...

  • Posted januari 20, 2024
  • 0
 • Fortsatt nej till ryskt och belarusiskt deltagande

  Internationella Olympiska Kommittén, IOK, har nu meddelat att ryska och belarusiska idrottare tillåts att tävla som neutrala i OS i Paris. De nationella nordiska idrottsorganisationerna står fast och enade i frågan om fortsatt nej till ryskt och...

  • Posted december 9, 2023
  • 0
 • Sverige bidrar till Ukrainas deltagande

  Sverige bidrar till Ukrainas deltagande, i den europeiska filmfonden Eurimages. Regeringen har beslutat att bevilja Stiftelsen Svenska Filminstitutet 250 000 kronor för bidrag, till Ukrainas avgift för deltagande i Europarådets filmfond Eurimages för 2022 och 2023. Som...

  • Posted november 11, 2023
  • 0
 • Bättre förutsättningar att delta i musikundervisning

  Örebro kommun skapar bättre förutsättningar, att delta i musikundervisning. Elever som deltar i musik­undervisningen El Sistema, kommer från och med nuvarande termin att helt slippa avgifter både för undervisning och instrument­hyra. Det har Kultur- och fritids­nämnden beslutat...

  • Posted oktober 29, 2023
  • 0
 • Regeringen vill underlätta för små företag

  Regeringen vill underlätta för små företag, att delta i offentlig upphandling och stoppa oseriösa aktörer. Regeringen har beslutat om ändringar rörande uppgifter i upphandlingsannonser som bland annat kommer att ge en bättre bild av hur konkurrensen ser...

  • Posted september 19, 2023
  • 0
 • Asylsökande ska bo i statliga boenden

  Asylsökande ska bo i statliga boenden och delta i samhällsintroduktion, nu har delbetänkandet En ny ordning för asylsökandes boende (SOU 2022:64) skickats ut på remiss. – Förslagen som nu går ut på remiss syftar till att göra asyl­processen...

  • Posted april 10, 2023
  • 0
 • RF tillåter inte ryskt och belarusiskt deltagande

  RF står fast, tillåter inte ryskt och belarusiskt deltagande trots att Internationella olympiska kommittén, IOK, uppmanar internationella idrottsförbund att överväga att tillåta ryssar och belarusier att delta i internationella tävlingar i individuella idrotter. Den svenska och nordiska...

  • Posted mars 29, 2023
  • 0