All posts tagged "Deltagande"

 • Örebroelever deltar i EU-ordförandeskapsmöten

  Den 20 och 21 mars deltar elever vid Karolinska gymnasiet och JENSEN gymnasium i möten som anordnas inom ramen för Sveriges EU-ordförandeskap. Elever som har visat ett stort EU-intresse vid Karolinska gymnasiet och JENSEN gymnasium i Örebro...

  • Posted mars 18, 2023
  • 0
 • Det ska bli straffbart att delta i en terroristorganisation

  Att delta i och finansiera deltagande i en terrorist­organisation ska vara straffbart, det föreslog regeringen i en proposition i går. Det innebär att Sverige får ett nytt kraftfullt verktyg för att bekämpa terrorism. I en proposition som...

  • Posted mars 10, 2023
  • 0
 • Straffbart att delta i en terroristorganisation

  Att delta i och finansiera deltagande i en terroristorganisation ska vara straffbart, det föreslår regeringen i dag. Det innebär en ytterligare förstärkning av det straffrättsliga regelverket för att motverka hotet från terrorismen. I en lagrådsremiss föreslår regeringen...

  • Posted februari 2, 2023
  • 0
 • Inget ryskt eller belarusiskt deltagande i Vasaloppet 2022

  Utifrån händelseutvecklingen de senaste dygnen med Rysslands militära attack mot Ukraina och kriget som pågår har Vasaloppet beslutat att inte tillåta ryskt eller belarusiskt deltagande i Vasaloppet 2022. Tidigare i veckan fattade Vasaloppet beslut att inte hissa...

  • Posted februari 28, 2022
  • 0
 • Fler barn ska börja i förskolan

  Deltagandet i förskolan är lägre bland exempelvis barn med annat modersmål än svenska och barn i socioekonomiskt utsatta familjer, i en lagrådsremiss planerar regeringen lämna förslag som ska leda till att fler barn börjar i förskolan. Ett...

  • Posted januari 26, 2022
  • 0
 • Amnesty säger nej till förslaget om förbud mot deltagande i kriminella rasistiska organisationer

  Nu lämnar Amnesty International Sverige in organisationens synpunkter på utredningen om “Ett förbud mot rasistiska organisationer”. Vi avstyrker utredningens förslag om att kriminalisera aktivt deltagande i vissa rasistiska organisationer. Förslaget är fel väg att gå för att...

  • Posted september 12, 2021
  • 0
 • Region Örebro län vill stärka pojkars kulturutövande

  Undersökningar visar att kvinnor tar del av kultur i högre utsträckning än män och flickor i högre grad än pojkar. Barn och ungas kulturvanor påverkas också av föräldrarnas utbildningslängd. Därför satsar Region Örebro läns kulturnämnd en halv miljon...

  • Posted juni 5, 2021
  • 0
 • Svara inte på bluffmejl som ser ut att handla om nationell folkhälsoenkät

  Folkhälsomyndigheten har fått information om att mejl skickas i myndighetens namn med förfrågan om deltagande i en nationell folkhälsoenkät. Mejlen kommer inte från Folkhälsomyndigheten. Allmänheten uppmanas att inte svara eller klicka på några länkar. Svarsperioden för den nationella...

  • Posted juni 3, 2021
  • 0
 • Viktigt att stärka flyktingars deltagande i samhället för att nå jämlik hälsa

  Flyktingars aktiva delaktighet i samhället och upplevelsen av att vara inkluderad har betydelse för den psykiska hälsan, visar resultaten från en kartläggande litteraturöversikt. Folkhälsomyndigheten har i samverkan med forskare vid Röda Korsets Högskola gjort en litteraturöversikt och...

  • Posted maj 21, 2021
  • 0