All posts tagged "Demokrati"

 • Samtalsserie med demokrati i fokus

  Kulturhuset Sjöängen och Örebro Teater är stolta att bjuda in till Demokratisamtal — en samtalsserie om demokratin. Vid två kvällstillfällen under hösten kommer inbjudna gäster samtala och dela med sig av tankar om den grund vårt samhälle...

  • Posted oktober 1, 2023
  • 0
 • Hoten mot demokratin i fokus

  Hoten mot demokratin i fokus, när demokratiberedningen sammanträder. – Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter är inte något vi kan ta för givet, det ser vi återkommande prov på i vår omvärld. Det är viktigt att vi står...

  • Posted september 18, 2023
  • 0
 • Så kan arbetet med kulturmiljön stötta demokratin

  Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram skriften ”Kulturmiljö är demokrati”, om hur landets kulturmiljöarbete är del av demokratiska processer. Den riktar sig till alla som är intresserade av vår kulturmiljö.   Skriften innehåller exempel på olika...

  • Posted juni 14, 2023
  • 0
 • Alla elever får inte samma möjlighet att lära sig

  Alla elever får inte samma möjlighet att lära sig om politik och demokrati, tre av fyra elever tycker att Skolval 2022 lärde dem mer om hur det går till att rösta. Nio av tio lärare tycker att...

  • Posted maj 21, 2023
  • 0
 • Demokratiberedningen ska stärka det demokratiska samtalet

  Den 1 januari 2023 justerade Region Örebro län den politiska organisationen en aning. – Att länets invånare kan utnyttja sina demokratiska rättigheter för att påverka samhällsutvecklingen är väldigt viktigt. Men hur man kan påverka är kanske inte...

  • Posted mars 17, 2023
  • 0
 • Svenskar oroade över den demokratiska utvecklingen

  Oron över den demokratiska utvecklingen i Sverige har ökat det senaste året, nära var tredje person (31 procent) instämmer på det stora hela att den svenska demokratin är hotad och 40 procent upplever att de demokratiska grundprinciperna...

  • Posted november 25, 2022
  • 0
 • Både Sverige och världen förlorar på sänkt bistånd

  Sverige blir ett hårdare land. Ett mycket hårdare land. För oss som är här. För dem som vill hit. För dem som lever i fattigdom och förtryck. Och för oss alla, med en sämre klimatpolitik. Fattigdomen och...

  • Posted oktober 16, 2022
  • 0
 • Bli röstmottagare i Lindesbergs kommun

  Vill du göra en insats för demokratin? Då kan du anmäla ditt intresse för att vara röstmottagare vid höstens val. Det finns några få platser kvar.   Du kan välja att jobba på valdagen 11 september eller...

  • Posted juli 29, 2022
  • 0
 • Hot och våld mot tjänstemän hotar demokratin

  Var femte tjänsteman har utsatts för hat, hot och våld från tredje man. Det handlar om knuffar, slag, direkta hot på jobbet eller hot i mejl och sociala medier. Det visar en ny undersökning från TCO, och...

  • Posted maj 17, 2022
  • 0
 • Frihet under attack

  Läget för demokratin i världen är snart lika akut som klimathotet. Överallt är människors demokratiska fri- och rättigheter under attack, även här i Sverige. I vår globaliserade värld hänger allt samman. -Putin ser inga gränser i sin...

  • Posted maj 6, 2022
  • 0