All posts tagged "Depression"

 • Samband mellan p-piller och depression

  Kvinnor som använde kombinerade p-piller hade en högre risk att utveckla depression jämfört med kvinnor som inte använde. P-piller ökade kvinnornas risk med 73 procent under de första två åren av användning. Det visar en ny studie...

  • Posted juni 13, 2023
  • 0
 • 5 miljoner till forskning om psykisk ohälsa hos äldre

  En stor folkhälsoutmaning är depression hos äldre, behovet är stort av effektiva psykologiska behandlingsmetoder som kan ges till många så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet. Forskargruppen för projektet DepActive har beviljats 5 miljoner kronor av Forte för...

  • Posted juni 2, 2023
  • 0
 • Depression och bipolär sjukdom ökar

  Depression och bipolär sjukdom ökar, framför allt kvinnors risk för stroke i Örebro. Omkring 800 personer drabbades och närmare 200 dog av stroke i Örebro under 2021 enligt sammanställd statistik från Hjärt-Lungfonden. Stroke är en hjärt-kärlsjukdom förknippad...

  • Posted maj 8, 2023
  • 0
 • Utvecklar blodprov för ångestdiagnostik

  Forskare vid Indiana University School of Medicine har utvecklat ett blodprov för diagnostik av ångest. Provet analyserar biomarkörer som gör det möjligt att objektivt bedöma en individs sannolikhet att uppleva ångest, intensiteten av deras nuvarande ångestsymtom och...

  • Posted april 17, 2023
  • 0
 • Våldsutsatta män lider i tysthet

  Män som utsatts för psykiskt våld upplever ofta stress, ångest och depression, visar en ny studie från Högskolan i Gävle. Samtidigt saknas konkreta stödsystem för att fånga upp männen, som sällan anmäler eller pratar om våldet. –...

  • Posted mars 20, 2023
  • 0
 • Magnetstimulering effektiv för svårbehandlad depression

  Magnetstimulering som rutinbehandling är effektiv för svårbehandlad depression, sedan en tid tillbaka erbjuds magnetstimulering av hjärnan inom rutinsjukvården till patienter med svårbehandlad depression. I en studie vid bland annat Akademiska sjukhuset har forskare utvärderat den vanligast förekommande...

  • Posted mars 6, 2023
  • 0
 • Luftföroreningar kan orsaka depression och ångest

  Luftföroreningar kan orsaka depression och ångest enligt ny studie En ny studie, publicerad i tidsskriftet Environmental Research, har funnit en koppling mellan luftföroreningar och psykisk ohälsa, inklusive depression och ångest. Studien, som gjordes på 10 000 personer...

  • Posted februari 9, 2023
  • 0
 • Högre risk för ångest och depression hos personer med ADHD

  En ny studie publicerad i tidskriften JAMA Psychiatry visar att personer med ADHD har en högre risk för att utveckla ångest och depression. Forskarna undersökte data från över 34 000 personer i åldrarna 4-17 och fann att...

  • Posted januari 30, 2023
  • 0
 • Högre risk för ångest och depression hos personer

  Högre risk för ångest och depression hos personer med ADHD enligt ny studie, en ny studie publicerad i tidskriften JAMA Psychiatry visar att personer med ADHD har en högre risk för att utveckla ångest och depression. Forskarna...

  • Posted januari 29, 2023
  • 0
 • Ny studie avslöjar genetisk koppling

  En ny studie publicerad i tidskriften Nature Communications visar att det finns en genetisk koppling mellan socialt stöd och depression. Forskarna analyserade genetiska data från över 200 000 personer och fann att de som hade en viss...

  • Posted januari 19, 2023
  • 0