All posts tagged "Diagnostik"

 • Stor satsning på att förbättra diagnostik och behandling inom hälso- och sjukvården

  Hälso- och sjukvården inom Region Örebro län deltar i en stor svensk satsning på precisionsmedicin. Det här ger helt nya möjligheter för diagnostik, behandling och uppföljning. Projektet Genomic Medicine Sweden, GMS, har fått ett anslag från Vinnova...

  • Posted december 6, 2018
  • 0
 • Ökad kunskap om proteiner i innerörat banar väg för säkrare diagnostik

  Nästan var tionde person i Sverige lider av hörselnedsättning. Stora framsteg har gjorts som möjliggör för gravt hörselskadade och döva att uppfatta ljud med cochleaimplantat. Men när det gäller hörselnedsättning orsakad av sjukdomar i innerörat behövs bättre...

  • Posted oktober 18, 2018
  • 0
 • Upptäckt om innerörats funktion kan förbättra diagnostik för hörselskadade

  En färsk studie som presenteras i tidskriften Nature Communications visar hur innerörat bearbetar talljud, något som hittills varit okänt. Bakom upptäckten står forskare från bland annat Linköpings universitet. I ett samarbete mellan Sverige, Danmark, USA, England och Indien har...

  • Posted oktober 15, 2018
  • 0
 • Genombrott i forskningen om ME/CFS

  Forskare på Stanforduniversitetet har lyckats kartlägga samband som visar att ME/CFS (”kroniskt trötthetssyndrom”) är en inflammatorisk sjukdom. Den nya studien banar väg för både diagnostik och behandling för den svåra sjukdomen. Upp till 40 000 svenskar kan...

  • Posted augusti 9, 2017
  • 0