All posts tagged "Digitala Nationella Prov"

  • Ändrad tidplan för digitala nationella prov

    Tidplanen för införande av digitala nationella prov är justerad. Det innebär att provtjänsten kommer tas i bruk 2022 för ett antal betygsstödjande digitala bedömningsstöd och de första digitala nationella proven kommer att genomföras 2023. Justeringen görs för...

    • Posted januari 23, 2020
    • 0