All posts tagged "Digitalisering"

 • Småföretagare inte tillräckligt rustade mot digitala brott

  I tider där behovet av stärkt cybersäkerhet står högt på agendan är svenska företagare inte tillräckligt säkerhetsmedvetna och småföretagarna allra minst. Var femte företag i Sverige har drabbats av dataintrång, trots det oroas bara var tredje småföretagare...

  • Posted september 18, 2022
  • 0
 • Kumlaby skola får Eu-medel

  Kumlaby skola får Eu-medel för projekt om digitalisering, Kumlaby skola har sökt medel inför ett projekt om digitalisering och nu har detta blivit beviljat. Projektet, med titeln Färdigheter för att hantera den digitala eran, har beviljats 8 518...

  • Posted september 15, 2022
  • 0
 • Kumlaby skola får Eu-medel för projekt om digitalisering

  Kumlaby skola har sökt medel inför ett projekt om digitalisering och nu har detta blivit beviljat. Projektet, med titeln Färdigheter för att hantera den digitala eran, har beviljats 8 518 euro av Erasmus+ och projektet finansieras med...

  • Posted september 14, 2022
  • 0
 • Tvåstegsmetod för att skydda sig mot gisslanprogram

  Attacker med gisslanprogram, så kallade ransomware, blir vanligare och alltmer sofistikerade. Attacker med gisslanprogram riktar sig ofta mot företag med djupa fickor och inom kritiska sektorer som sjukvård, logistik och lokala myndigheter. Ett robust försvar mot gisslanprogram...

  • Posted juli 25, 2022
  • 0
 • Civilsamhällets digitalisering skapar både möjligheter och hinder

  Civilsamhället har digitaliserats i snabb takt under pandemin. Nationella och regionala  organisationer har klarat omställningen bäst. Mindre och lokala organisationer har oftare haft större utmaningar. Vissa har pausat sina verksamheter och har nu en längre startsträcka för att komma...

  • Posted april 16, 2022
  • 0
 • Kan digitala verktyg hjälpa oss att skapa ett sundare arbetsliv

  Från industrin och flera andra branscher rapporteras om ökade hälsoproblem hos anställda. I ett nytt forskningsprojekt ska företag och forskare på Högskolan Väst undersöka hur digitala lösningar kan användas för att utveckla nya arbetssätt som bidrar till...

  • Posted april 15, 2022
  • 0
 • 8 av 10 tror att vården kommer att digitaliseras mer

  Digitalisering inom vården är här för att stanna. 8 av 10 tror att den kommer att öka i framtiden, många är positiva till utvecklingen men det finns också en oro. Det visar en undersökning från försäkringsbolaget If....

  • Posted mars 16, 2022
  • 0
 • 8 av 10 tror vården kommer digitaliseras mer

  Digitalisering inom vården är här för att stanna. 8 av 10 tror att den kommer att öka i framtiden. Många är positiva till utvecklingen men det finns också en oro. Det visar en undersökning från försäkringsbolaget If....

  • Posted mars 16, 2022
  • 0
 • Human IT stöttar Region Örebros digitalisering

  Uppdraget syftar till att utbilda Örebro läns folkbibliotekschefer i digital transformationsledning genom kunskap såväl som metoder och verktyg i att leda en verksamhet i förändring Upplägget är baserat på Human IT’s bok Det digitala paraplyet och handlar om digitalisering...

  • Posted mars 14, 2022
  • 0
 • Fler ska få upptäcka digitaliseringens möjligheter med vårt nya mobila labb

  Örebro kommun fortsätter satsa på digitaliseringens möjligheter, för ökad jämlikhet och en bättre vardag för örebroarna. Med bussen, kommunens nya mobila digitala mötesplats, ska både medborgarna och medarbetarna få nya kunskaper och prova digitala verktyg. – På samma sätt...

  • Posted mars 8, 2022
  • 0