All posts tagged "Digitalisering"

 • Digitaliseringen går trögt i fastighetsbranschen

  Svenska fastighetsägare har svårt att digitalisera sina fastigheter, trots att de flesta tycker att det är viktigt, visar en undersökning som GlobalConnect har gjort bland 300 fastighetsägare. Minskade omkostnader är en stark drivkraft för den digitala omställningen...

  • Posted november 26, 2023
  • 0
 • Tove Olsson ny näringslivs- och utvecklingschef

  Ny avdelning skapas när Lekebergs kommun satsar på näringsliv, utveckling och digitalisering. Det politiska beslutet om organisationen fattas i höst. Förutom ett tydligare fokus på näringslivsfrågorna innebär den nya avdelningen också större möjligheter till verksamhetsutveckling och förbättrade...

  • Posted augusti 12, 2023
  • 0
 • Digitalisering kortar väntetider för solceller

  Digitalisering kortar väntetider för solceller från veckor till minuter, efterfrågan på solcellsanslutningar har slagit alla rekord det senaste året. Det har skapat långa köer och väntetider när mellan 100 och 200 ansökningar om dagen ska hanteras.  ...

  • Posted juli 11, 2023
  • 0
 • Wint är på förvärvsjakt i Örebro

  Wint är på förvärvsjakt i Örebro, investerar 50 miljoner i redovisningsbranschens digitalisering genom unik samarbetsform. Den automatiserade bokföringstjänsten Wint letar nu efter redovisningsbyråer i Örebro att ingå samarbete med genom att förvärva delar av bolagens kundbas och...

  • Posted mars 25, 2023
  • 0
 • Digitaliseringen lämnar äldre utanför

  Den tekniska utvecklingen ökar risken för digitalt utanförskap hos äldre. Dessutom är det svårare för äldre att ta del av de möjligheter som tekniken erbjuder i länder som Sverige, där digitaliseringsgraden är hög. Det visar Sofia Alexopoulou...

  • Posted mars 8, 2023
  • 0
 • Småföretagare inte tillräckligt rustade mot digitala brott

  I tider där behovet av stärkt cybersäkerhet står högt på agendan är svenska företagare inte tillräckligt säkerhetsmedvetna och småföretagarna allra minst. Var femte företag i Sverige har drabbats av dataintrång, trots det oroas bara var tredje småföretagare...

  • Posted september 18, 2022
  • 0
 • Kumlaby skola får Eu-medel

  Kumlaby skola får Eu-medel för projekt om digitalisering, Kumlaby skola har sökt medel inför ett projekt om digitalisering och nu har detta blivit beviljat. Projektet, med titeln Färdigheter för att hantera den digitala eran, har beviljats 8 518...

  • Posted september 15, 2022
  • 0
 • Kumlaby skola får Eu-medel för projekt om digitalisering

  Kumlaby skola har sökt medel inför ett projekt om digitalisering och nu har detta blivit beviljat. Projektet, med titeln Färdigheter för att hantera den digitala eran, har beviljats 8 518 euro av Erasmus+ och projektet finansieras med...

  • Posted september 14, 2022
  • 0
 • Tvåstegsmetod för att skydda sig mot gisslanprogram

  Attacker med gisslanprogram, så kallade ransomware, blir vanligare och alltmer sofistikerade. Attacker med gisslanprogram riktar sig ofta mot företag med djupa fickor och inom kritiska sektorer som sjukvård, logistik och lokala myndigheter. Ett robust försvar mot gisslanprogram...

  • Posted juli 25, 2022
  • 0
 • Civilsamhällets digitalisering skapar både möjligheter och hinder

  Civilsamhället har digitaliserats i snabb takt under pandemin. Nationella och regionala  organisationer har klarat omställningen bäst. Mindre och lokala organisationer har oftare haft större utmaningar. Vissa har pausat sina verksamheter och har nu en längre startsträcka för att komma...

  • Posted april 16, 2022
  • 0