All posts tagged "Diskriminering"

 • Inte diskriminering när internetbank nekade mobilt BankID

  Diskrimineringsombudsmannen, DO, bedömer att det inte var fråga om diskriminering när ICA-banken nekade kunder utan svenskt pass eller nationellt id-kort att ansöka om mobilt BankID. DO konstaterar dock att det är problematiskt att möjligheten för personer som...

  • Posted november 21, 2023
  • 0
 • Diskriminerad vid 40, jobba till 70

  Svensk arbetsmarknad skriker efter ny kompetens, samtidigt pågår ett gigantiskt slöseri av erfarenhet och utvecklingspotential. HR-experten tipsar om en mer lönsam strategi, som även stärker ditt employer brand. Lider svensk arbetsmarknad av ungdomsfeber? Symptomen talar för diagnosen,...

  • Posted oktober 31, 2023
  • 0
 • Metodstöd ska bidra till att motverka diskriminering

  Nytt metodstöd ska bidra till att motverka diskriminering utifrån etnicitet och hudfärg, länsstyrelserna har lanserat ett nytt metodstöd, ”Jämlikhet i praktiken – metodstöd för en antirasistisk praktik”. Metodstödet är en praktisk vägledning som hjälper offentliganställda att uppfylla...

  • Posted december 20, 2022
  • 0
 • Offentlig sektor bidrar till ett socialt hållbart samhällsbygge

  Offentlig sektor upphandlar bygg och anläggning för runt 200 miljarder kronor varje år. Samtidigt har byggbranschen en hel del att komma till rätta med när det gäller social hållbarhet, som till exempel bristande jämställdhet, diskriminering, arbetskraftsbrist, olyckor...

  • Posted september 29, 2022
  • 0
 • Diskriminering och grymma metoder

  Det godtyckliga frihetsberövandet av migranter och asylsökande i Litauen sätter djupa spår på den psykiska hälsan. De litauiska myndigheterna diskriminerar dessutom vissa nationaliteter och håller kvar dem längre. Läkare Utan Gränser fördömer det långvariga frihetsberövandet och den...

  • Posted september 2, 2022
  • 0
 • Dags att söka bidrag för arbete mot diskriminering

  Nu är det dags att söka statsbidrag för arbetet med att förebygga och motverka diskriminering. Den 15 augusti öppnar möjligheten för föreningar och organisationer att söka verksamhetsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. MUCF ska fördela...

  • Posted augusti 15, 2022
  • 0
 • Fortsatt ökning av antalet anmälningar till DO

  Ökningen av antalet anmälningar som inkommer till DO fortsatte under 2021. Det visar den årliga statistikrapporten som presenteras idag. Antalet anmälningar är det klart högsta de senaste sju åren och indikerar att anmälningsbenägenheten om upplevd diskriminering i...

  • Posted april 1, 2022
  • 0
 • Män löper större risk för etnisk diskriminering på arbetsmarknaden

  Män med utländskt klingande namn som söker jobb får betydligt färre svar på sina ansökningar än kvinnliga sökande med utländskt klingande namn. Och det är både manliga och kvinnliga rekryterare som diskriminerar dem, fast i olika yrkesgrupper....

  • Posted mars 30, 2022
  • 0
 • Namibia: Diskriminering hotar sanfolkets liv och hälsa

  Diskriminering och bristande tillgång till vård gör sanfolket i Namibia än mer utsatta för dödliga sjukdomar, som tuberkulos och dess multiresistenta variant som härjar i Omaheke- och Otjozondjuparegionen. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport. Namibia...

  • Posted oktober 7, 2021
  • 0
 • Många hinder för unga utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden

  Unga utrikes födda kvinnor, framförallt de från länder utanför Europa, har en svagare position på den svenska arbetsmarknaden än andra jämnåriga. De upplever diskriminering och bemöts fördomsfullt av arbetsgivare. Kvinnor som bär slöja är särskilt utsatta. Det...

  • Posted mars 14, 2021
  • 0