Alla inlägg taggade "Diskrimineringsombudsmannen"

 • Försäkringsbolag erkänner könsdiskriminering

  Ett försäkringsbolag erkänner nu att det var diskriminering när bolaget nekade en kvinna ersättning för en avbeställd resa efter sjukdomsbesvär som hade samband med graviditet. DO har mot bakgrund av erkännandet ingått en överenskommelse med bolaget som...

  • Skrivet januari 20, 2021
  • 0
 • Kommunernas kunskap om diskrimineringslagen måste öka

  Kunskapen om diskrimineringslagen, DL, och hur den särskiljer sig från arbetsmiljölagen är bristfällig i landets kommuner. Särskilt stora är bristerna när det gäller kunskapen om förbudet mot repressalier. Det är några av slutsatserna i en analys av...

  • Skrivet juni 11, 2020
  • 0
 • Sex rättighetsorganisationer anmäler SKL till DO

  Sex organisationer anmäler Sveriges Kommuner och Landsting till Diskrimineringsombudsmannen för diskriminerande riktlinjer för assisterad befruktning. – Det finns flera problem med SKL:s riktlinjer, säger Frida Sandegård, RFSL:s förbundsordförande. Människor riskerar att diskrimineras utifrån ålder, sexuell läggning och könsidentitet och...

  • Skrivet mars 15, 2017
  • 0