All posts tagged "Djurförsök"

 • 1,4 miljoner underskrifter mot djurförsök

  Stor europeisk framgång – 1,4 miljoner underskrifter mot djurförsök. Den 31 augusti gick det europeiska medborgarinitiativet Save Cruelty Free Cosmetics i mål – ett initiativ som Djurens Rätt varit drivande i och som totalt samlat in 1,4 miljoner...

  • Posted september 3, 2022
  • 0
 • Ny teknik härmar kroppen och minskar antalet djurförsök

  Forskare vid KTH och Harvard University har ägnat de senaste åtta åren och cirka 370 miljoner kronor åt att bygga teknik som kan härma hur människokroppens olika organ tar upp läkemedel. Syftet är att minimera mängden djurförsök samt...

  • Posted februari 10, 2020
  • 0
 • Förvaltning av vilda djur är inte djurförsök

  Att förvalta eller övervaka populationer av djur som lever vilt ska inte anses vara djurförsök om det inte finns ett tydligt vetenskapligt syfte. Det framgår i den rapport som Jordbruksverket nu lämnar till regeringen. – Forskning och...

  • Posted september 3, 2019
  • 0
 • Det är hög tid för Sverige att prioritera djurfri forskning

  I ett uttalande antaget på Djurens Rätts riksstämma i Örebro uppmanar organisationen regeringen att ta fram en nationell handlingsplan för utfasning av djurförsök. Följande uttalande antogs på Djurens Rätts riksstämma i Örebro den 2 juni 2019. Hundratusentals...

  • Posted juni 3, 2019
  • 0
 • Nationella kommittén som ska skydda försöksdjur har fått ny sammansättning

  Jordbruksverket har förändrat sammansättningen på den nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Tisdagen den 28 maj träffas kommittén på Jordbruksverket i Jönköping. Anledningen till att sammansättningen på kommittén förändrats är att Jordbruksverket,...

  • Posted juni 1, 2019
  • 0
 • Djurförsöksstatistiken för 2016 har publicerats

  Djurförsöken ökade 2016 jämfört med 2015, men är lägre än siffrorna för 2014. Dessvärre ökade även andelen djur som utsatts för högsta svårhetsgraden av lidande, från 7 % under 2014 och 2015, till 8 % under 2016....

  • Posted mars 31, 2018
  • 0
 • Holland publicerar avvecklingsplan för djurförsök

  De flesta djurförsök för att testa kemikalier, läkemedel och andra produkter och för att utveckla t.ex. vacciner kan fasas ut till 2025, men det kan ta längre tid att fasa ut djurförsöken inom medicinsk forskning. Det skriver...

  • Posted januari 12, 2017
  • 0
 • Hälsa – Sverige står kvar på perrongen

  Sverige står kvar på perrongen när tåget mot framtidens forskning går. Andra länder tar fram handlingsplaner för att kapitalisera på efterfrågan på nya djurfria metoder inom läkemedelsutveckling, riskbedömning av kemikalier och forskning om folksjukdomar och åldrandets sjukdomar....

  • Posted oktober 2, 2016
  • 0