All posts tagged "Djurhållning"

 • Högst andel ekologiska mjölkkor i Örebro län

  I juni 2021 var 329 900 av Sveriges nötkreatur ekologiskt hållna, en minskning med knappt 1 procent jämfört med 2020. Antalet kor för mjölkproduktion och kor för uppfödning av kalvar var i stort sett oförändrade medan antalet...

  • Posted juni 21, 2022
  • 0
 • Örebro län tia gällande djur och jordbruk

  21 procent av djuren och 16 procent av jordbruksmarken i Örebro län uppfyller KRAVs kriterier för god djuromsorg och ett hållbart jordbruk. Det ger sammantaget Örebro län en tionde plats bland Sveriges 21 län i KRAVs hållbarhetsrankning...

  • Posted juli 20, 2021
  • 0
 • Fler än hälften oroade för smittspridning från storskalig djurhållning

  Majoriteten av svenskarna är oroade för smittspridning från storskalig djurhållning, det visar en ny opinionsundersökning från Novus. Nu har Djurens Rätt, Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation, tagit fram ett åtgärdspaket till regeringen för att förhindra att pandemier...

  • Posted juni 4, 2021
  • 0
 • Kors kroppsspråk kan berätta vad de känner

  Välfärdsaspekter har blivit allt viktigare i studier som handlar om djurhållning. Enkla, pålitliga och objektiva mått på djurs välbefinnande är dock en bristvara, men snart kan vi förhoppningsvis använda kors kroppsspråk som mått på deras känslotillstånd. Grunden...

  • Posted maj 13, 2018
  • 0
 • Regionalt | Starkt förtroende för svenskt kött

  Konsumenternas förtroende för svenskt kött och svensk djuruppfödning ökar. De flesta vet att svenska bönder använder mindre antibiotika i djuruppfödningen än djuruppfödare i andra länder. Det framgår av Svenskt kötts årliga undersökning om svenska folkets attityder till...

  • Posted mars 26, 2015
  • 0