All posts tagged "Djurvälfärd"

 • Djurens Rätts föreslår tio åtgärder för ett stärkt djurskydd

  Djurens Rätts föreslår tio åtgärder för ett stärkt djurskydd och ökad djurvälfärd för fiskar, i ett nytt positionspapper beskriver Djurens Rätt allvarliga djurskyddsbrister som fiskarna i fabrikerna och i det kommersiella fisket drabbas av och föreslår tio...

  • Posted november 6, 2022
  • 0
 • Svensk kyckling felaktigt rödmarkerad i nya Köttguiden

  WWF har dragit fel slutsatser angående svensk kycklings klimatpåverkan. Svensk kyckling ligger redan i dag under det gränsvärde som WWF sätter som krav. Koldioxidbelastning är i dag 2,6 kilo koldioxidekvivalenter per kilo benfritt kött. Detta framkommer i...

  • Posted november 21, 2021
  • 0
 • Pengar till forskning för djurvälfärd och konkurrenskraft

  Regeringens livsmedelsstrategi har gett Jordbruksverket möjlighet att dela ut knappt 5 miljoner kronor till forskning som syftar till en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion med förbättrad eller bibehållen djurvälfärd. Av totalt 28 ansökningar har 8 valts ut, efter samråd med...

  • Posted juni 3, 2019
  • 0