Alla inlägg taggade "DO"

  • Kommunernas kunskap om diskrimineringslagen måste öka

    Kunskapen om diskrimineringslagen, DL, och hur den särskiljer sig från arbetsmiljölagen är bristfällig i landets kommuner. Särskilt stora är bristerna när det gäller kunskapen om förbudet mot repressalier. Det är några av slutsatserna i en analys av...

    • Skrivet juni 11, 2020
    • 0