All posts tagged "DO"

 • Brister i Kriminalvårdens arbete med lönekartläggning

  DO har idag avslutat det första av fem pågående tillsynsärenden som rör myndigheters arbete med lönekartläggning. I beslutet konstaterar DO att Kriminalvården under 2020 och 2021 inte har fullgjort sina skyldigheter i enlighet med diskrimineringslagen. DO inledde...

  • Posted oktober 13, 2022
  • 0
 • Fortsatt ökning av antalet anmälningar till DO

  Ökningen av antalet anmälningar som inkommer till DO fortsatte under 2021. Det visar den årliga statistikrapporten som presenteras idag. Antalet anmälningar är det klart högsta de senaste sju åren och indikerar att anmälningsbenägenheten om upplevd diskriminering i...

  • Posted april 1, 2022
  • 0
 • Ingen ska vara rädd för att dö under sin förlossning

  Fortfarande dör en kvinna varannan minut till följd av komplikationer vid graviditet eller förlossning. Pandemin har försvårat en redan oacceptabel situation och värst drabbade är kvinnor som lever i fattigdom och på landsbygden. På Mors dag uppmärksammar...

  • Posted juni 2, 2021
  • 0
 • Kommunernas kunskap om diskrimineringslagen måste öka

  Kunskapen om diskrimineringslagen, DL, och hur den särskiljer sig från arbetsmiljölagen är bristfällig i landets kommuner. Särskilt stora är bristerna när det gäller kunskapen om förbudet mot repressalier. Det är några av slutsatserna i en analys av...

  • Posted juni 11, 2020
  • 0