All posts tagged "Draghjälp"

  • Nationella demensplaner ger draghjälp åt bra demensvård

    I dag beräknas drygt 400 000 människor i Norden lida av demenssjukdom. År 2050 väntas siffran ha ökat till nära det dubbla. Danmark och Norge är redan inne på sin andra nationella demensplan medan resten av Norden...

    • Posted augusti 16, 2017
    • 0