All posts tagged "Dricksvatten"

 • Risk att hälsofarliga ämnen bildas i dricksvattnet

  Kemikalieinspektionen återkallar växtskyddsmedel, risk att hälsofarliga ämnen bildas i dricksvattnet. Kemikalieinspektionen återkallar växtskyddsmedel som innehåller cyazofamid, det är ett verksamt ämne i växtskyddsmedel som används i potatisodlingar. Användningen riskerar att leda till att hälsofarliga och cancerframkallande ämnen...

  • Posted juli 18, 2023
  • 0
 • Vi hjälps åt att minska vattenförbrukningen

  Det finns gott om dricksvatten i Örebro, men när det är torrt och varmt gör många av med mer vatten än normalt, värmeböljan innebär alltså en högre belastning på produktionen och distributionen av dricksvatten. – Vattenverk, tryckstegringsstationer...

  • Posted juni 15, 2023
  • 0
 • Var rädd om vårt vatten

  Tisaren ligger just nu på en nivå under 99,70 meter över havet, och man vill påminna alla som använder kommunalt dricksvatten att vara sparsam och tänka över sin vattenförbrukning. Man har inte nått nivåerna där man tvingas...

  • Posted juli 12, 2022
  • 0
 • Höjd säkerhet och ökad kapacitet när Lyra ersätter Svampen

  För att säkra örebroarnas tillgång till rent dricksvatten för lång tid framöver byggs nu vattenreservoaren Lyra med större kapacitet, avancerad teknik och hög säkerhet, Lyra kommer stå klar hösten 2022, och vara i full drift våren 2023....

  • Posted april 20, 2022
  • 0
 • Ingen fara för dricksvattnet i Karlskoga efter branden

  Karlskoga Energi & Miljö valde i natt att stänga råvattenintaget när branden i batterilagret startade, detta gjordes som en ren försiktighetsåtgärd och det finns ingen risk när det gäller vattenkvaliteten – kranvattnet kan användas precis som vanligt....

  • Posted april 11, 2022
  • 0
 • Avstängt vatten i Ekeby Frommesta

  Under måndag 14 februari stänger av dricksvattet kl 08.00-12.00.   Under måndag förmiddag ska vi utföra ett underhållsarbete på dricksvattenledningen i Ekeby Frommesta, under tiden stänger man av vattnet. Efteråt kan det förekomma missfärgningar i vattnet, det...

  • Posted februari 12, 2022
  • 0
 • Förorenande kemikalier faller med regn över Vättern – lagras i dricksvattnet

  Köldmedierna i nya kylar, frysar och luftkonditioneringsanläggningar skulle vara mer miljövänliga, men nu visar en ny doktorsavhandling från Örebro universitet att restprodukter samlas i våra sjöar – utan att brytas ner. Bara i dricksvattentäkten Vättern ökar halterna...

  • Posted oktober 13, 2021
  • 0
 • Tvärvetenskaplig forskning skapar AI som upptäcker förorenat dricksvatten

  Rent vatten för alla. Det är ett av FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Att testa och analysera vatten är dock ett omfattande och tidskrävande jobb. Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Örebro universitet har nu visat att...

  • Posted september 27, 2021
  • 0
 • Var rädd om vårat dricksvatten

  Det meddelas om låga vattennivåer i de södra delarna av Sverige, men Tisaren, som är vår källa till dricksvatten, har normala nivåer för årstiden. Tack vare våren och försommarens regn, kan man konstatera att nivån i Tisaren...

  • Posted juli 25, 2021
  • 0
 • Svenskar vill inte betala mer för rent dricksvatten

  En majoritet av svenskarna räknar med att klimatförändringarna kommer leda till kraftigt höjda kostnader för vatten, men knappt hälften är beredda att betala mer för att få fortsatt friskt dricksvatten i kranen. Det visar en färsk undersökning...

  • Posted maj 30, 2020
  • 0