Alla inlägg taggade "Dricksvatten"

 • Var rädd om vårt vatten

  Tisaren ligger just nu på en nivå under 99,70 meter över havet, och man vill påminna alla som använder kommunalt dricksvatten att vara sparsam och tänka över sin vattenförbrukning. Man har inte nått nivåerna där man tvingas...

  • Skrivet juli 12, 2022
  • 0
 • Höjd säkerhet och ökad kapacitet när Lyra ersätter Svampen

  För att säkra örebroarnas tillgång till rent dricksvatten för lång tid framöver byggs nu vattenreservoaren Lyra med större kapacitet, avancerad teknik och hög säkerhet, Lyra kommer stå klar hösten 2022, och vara i full drift våren 2023....

  • Skrivet april 20, 2022
  • 0
 • Ingen fara för dricksvattnet i Karlskoga efter branden

  Karlskoga Energi & Miljö valde i natt att stänga råvattenintaget när branden i batterilagret startade, detta gjordes som en ren försiktighetsåtgärd och det finns ingen risk när det gäller vattenkvaliteten – kranvattnet kan användas precis som vanligt....

  • Skrivet april 11, 2022
  • 0
 • Avstängt vatten i Ekeby Frommesta

  Under måndag 14 februari stänger av dricksvattet kl 08.00-12.00.   Under måndag förmiddag ska vi utföra ett underhållsarbete på dricksvattenledningen i Ekeby Frommesta, under tiden stänger man av vattnet. Efteråt kan det förekomma missfärgningar i vattnet, det...

  • Skrivet februari 12, 2022
  • 0
 • Förorenande kemikalier faller med regn över Vättern – lagras i dricksvattnet

  Köldmedierna i nya kylar, frysar och luftkonditioneringsanläggningar skulle vara mer miljövänliga, men nu visar en ny doktorsavhandling från Örebro universitet att restprodukter samlas i våra sjöar – utan att brytas ner. Bara i dricksvattentäkten Vättern ökar halterna...

  • Skrivet oktober 13, 2021
  • 0
 • Tvärvetenskaplig forskning skapar AI som upptäcker förorenat dricksvatten

  Rent vatten för alla. Det är ett av FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Att testa och analysera vatten är dock ett omfattande och tidskrävande jobb. Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Örebro universitet har nu visat att...

  • Skrivet september 27, 2021
  • 0
 • Var rädd om vårat dricksvatten

  Det meddelas om låga vattennivåer i de södra delarna av Sverige, men Tisaren, som är vår källa till dricksvatten, har normala nivåer för årstiden. Tack vare våren och försommarens regn, kan man konstatera att nivån i Tisaren...

  • Skrivet juli 25, 2021
  • 0
 • Svenskar vill inte betala mer för rent dricksvatten

  En majoritet av svenskarna räknar med att klimatförändringarna kommer leda till kraftigt höjda kostnader för vatten, men knappt hälften är beredda att betala mer för att få fortsatt friskt dricksvatten i kranen. Det visar en färsk undersökning...

  • Skrivet maj 30, 2020
  • 0
 • Kolibakterier upptäckta i dricksvattnet

  I vattentornet i Fjugesta hittades det kolikbakterier, på grund av det uppmanas alla invånare som har kommunalt vatten i Fjugesta att koka det, säger SVT Nyheter. Det gäller Fjugesta, Gropen och Kvistbro. Nu både töms och stängs...

  • Skrivet november 12, 2019
  • 0
 • Drygt 25 procent av dricksvattnet försvinner i läckage

  Sveriges vatten- och avloppssystem står inför stora renoveringsbehov. Hela 25 procent av det rena dricksvattnet som produceras i våra vattenreningsverk rinner bokstavligen ut i sanden. I Danmark är samma siffra åtta procent. Enligt en färsk rapport från...

  • Skrivet augusti 30, 2019
  • 0