All posts tagged "Efekt"

  • Minskade marginaler när elförbrukningen ökar

    Sveriges beroende av import av el då förbrukningen är som störst ökar successivt de kommande fyra vintrarna. Detta som en konsekvens av att elektrifieringen av industrin tar fart. Dagens årsförbrukning på 140 TWh förväntas öka till 157...

    • Posted juni 1, 2022
    • 0