All posts tagged "Egen bostad"

  • Hög byggtakt men svårt för unga att skaffa egen bostad

    Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 46 000 lägenheter under de tre första kvartalen 2021, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med samma period 2020, visar färsk statistik från SCB. Åtgärder behövs dock både för att...

    • Posted november 22, 2021
    • 0