All posts tagged "Ekologisk"

 • Högst andel ekologiska mjölkkor i Örebro län

  I juni 2021 var 329 900 av Sveriges nötkreatur ekologiskt hållna, en minskning med knappt 1 procent jämfört med 2020. Antalet kor för mjölkproduktion och kor för uppfödning av kalvar var i stort sett oförändrade medan antalet...

  • Posted juni 21, 2022
  • 0
 • Slakten av ekologiskt hållna nötkreatur minskade 2020

  Under 2020 minskade slakten av ekologiskt hållna nötkreatur med 2 procent jämfört med 2019. Slakten av ekologiska nötkreatur stod därmed för 15 procent av den totala nötkreatursslakten 2020. Även slakten av ekologiska får och lamm minskade medan...

  • Posted augusti 20, 2021
  • 0
 • Ekologiska spannmålsskörden minskade med 38 procent

  Förra sommarens torka ledde på många håll till missväxt och låga skördenivåer för spannmålsgrödorna. Dessutom skördades stora arealer som grovfoder i stället för att tröskas. Det berodde på att vallarealerna också gav låga skördar och därmed uppstod...

  • Posted juni 26, 2019
  • 0
 • 18 procent av mjölkkorna var ekologiska 2018

  I juni 2018 var 58 700 mjölkkor ekologiskt hållna i Sverige. Det är en ökning med 11 procent jämfört med samma tidpunkt 2017 och innebär att 18 procent av de svenska mjölkkorna var ekologiska 2018. Statistiken visar...

  • Posted juni 20, 2019
  • 0
 • Länet | Alla kommunala skolrestauranger är KRAV-certifierade

  Alla grundskolor och gymnasieskolor i Örebro kommun har nu KRAV-certifierade skolrestauranger. Det innebär att en stor del av råvarorna är både ekologiska och KRAV-märkta. Skolrestaurangerna köpte redan tidigare mycket ekologiska råvaror och MSC-märkt fisk, så för eleverna...

  • Posted december 20, 2015
  • 0