Alla inlägg taggade "Ekonomi"

 • En hälso- och sjukvårdsbudget i pandemins spår

  Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i dag den 22 januari att anta budgeten för 2021, och den omfattar vård och hälsa för 9,2 miljarder kronor. En viktig uppgift för nämnden under året kommer att vara att skapa förutsättningar...

  • Skrivet januari 22, 2021
  • 0
 • Kraftigt stigande pris på skogsmark

  Ludvig & Co, Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, har summerat 2020 års försäljningar. Statistiken visar att priset på skogsmark i genomsnitt stigit 4,1 % över hela landet vilket innebär ”all time high” för skogsmark i Sverige. Ludvig...

  • Skrivet januari 21, 2021
  • 0
 • Försäkringsbolag erkänner könsdiskriminering

  Ett försäkringsbolag erkänner nu att det var diskriminering när bolaget nekade en kvinna ersättning för en avbeställd resa efter sjukdomsbesvär som hade samband med graviditet. DO har mot bakgrund av erkännandet ingått en överenskommelse med bolaget som...

  • Skrivet januari 20, 2021
  • 0
 • Tillfälliga statsbidrag avgörande för regionens resultat

  Tillfälliga statsbidrag för pandemin ligger bakom ett högt ekonomiskt resultat 2020 för Region Örebro län, ett preliminärt resultat på + 530 miljoner kronor redovisades vid dagens sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott. Pandemin har påverkat regionernas verksamheter och ekonomi...

  • Skrivet januari 19, 2021
  • 0
 • Visst ljus i tunneln: ”Vaccinationsarbetet inger hopp”

  Efter tre månader med minskade framtidsförväntningar ser fler butikshandlare något mindre dystert på tillvaron. Framtidstron är dock fortsatt avsevärt lägre än föregående år och långt under den neutrala nivån. Bland e-handlarna är läget det omvända och optimismen...

  • Skrivet januari 18, 2021
  • 0
 • Nedgången i antal konkurser bruten

  Den sex månader långa nedgången i antal konkurser byttes till en uppgång under december. Hela ökningen skedde i företag utan anställda. Antal företagskonkurser, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år. I december 2020 inleddes 671 (529)...

  • Skrivet januari 17, 2021
  • 0
 • Krafthem har kick-startat smarta elavtal

  Nu är det drygt en månad sedan Krafthem lanserade sina ”smarta elavtal” för att kunna bidra till en hållbar, effektiv och billigare energiomställning. Sedan den 1 december har Krafthem levererat el till sina första kunder, vilka får...

  • Skrivet januari 14, 2021
  • 0
 • Varsel om konflikt avblåst

  Idag har Kommunal accepterat medlarnas bud och två nya kollektivavtal kommer att tecknas med Almega Vårdföretagen för privatanställda inom vård och omsorg, samt äldreomsorg. Avtalen innehåller lönehöjningar för alla medlemmar i nivå med märket och en särskild...

  • Skrivet januari 14, 2021
  • 0
 • Begbilsrapport: Kvinnor och storstadsbor bakom trendbrott

  Under 2020 ökade försäljning av begagnade bilar i Sverige. Därmed bröts tidigare nedåtgående trend. Bakom ökningen tros ligga ett ökat intresse att äga bil i spåren av coronapandemin. Mest ökade försäljningen i Stockholms län och bland kvinnor....

  • Skrivet januari 13, 2021
  • 0
 • Nio bygdegårdar i Lindesbergs kommun får riktat krisstöd

  Bygdegårdarnas Riksförbund har av Boverket beviljats 27.896.000 kronor att fördela i riktat krisstöd med anledning av corona-pandemin till 1.033 av landets bygdegårdsföreningar – däribland nio i Lindesbergs kommun. Med 47.037 kronor i stöd får Ullersäters Bygdegårdsförening mest...

  • Skrivet januari 12, 2021
  • 0