Alla inlägg taggade "Ekonomi"

 • Hyrpersonal i vården kostar regionerna mer än fem miljarder

  Kostnaderna för hyrpersonal inom vården fortsätter att öka. Behovet gäller i första hand läkare, men även sjuksköterskor hyrs nu in i allt större utsträckning. Regionernas kostnad för hyrpersonal uppgick 2019 till cirka 5,6 miljarder kronor. Det framgår...

  • Skrivet juli 1, 2020
  • 0
 • Handelns transformation intensifieras av krisen

  Coronakrisen har slagit hårt mot stora delar av handeln, redan innan krisen stod branschen mitt i en brytningstid med växande digitalisering och ökad internationell konkurrens. Enligt Svensk Handels årliga branschrapport kommer omställningstrycket i branschen att förstärkas ytterligare...

  • Skrivet juli 1, 2020
  • 0
 • Kommer sommaren rädda Sveriges småskaliga livsmedelsproducenter

  För många mindre livsmedelsföretag är sommaren årets viktigaste säsong och på grund av corona kommer miljontals svenskar ”hemestra”. Trots detta räknar nästan 70 procent av företagen med en sämre försäljning än förra sommaren, visar Livsmedelsföretagens undersökning. Ur...

  • Skrivet juni 30, 2020
  • 0
 • Låga bostadsräntor många år till – även vid risk för finansiell turbulens

  Bostadsräntorna förblir låga under lång tid framöver. Strukturella faktorer som bidrar till fortsatt låga realräntor och en mycket expansiv penningpolitik i kölvattnet av coronakrisen samt den redan innan coronakrisen låga inflationen talar för det. Inte ens om...

  • Skrivet juni 30, 2020
  • 0
 • Ökningen av konkurser befaras vara det dubbla

  Ökningen av konkurser under Coronakrisen kan vara dubbelt så hög än vad som syns i den officiella statistiken. Det visar beräkningar som Creditsafe har gjort i samarbete med Accessus. Den myndighet som ansöker om flest konkurser i...

  • Skrivet juni 29, 2020
  • 0
 • Vattenskador, cykelstölder, bränder – Ny årsstatistik om försäkringsskador och försäkringsersättningar

  Ersättning från allriskförsäkringen vanligast men vattenskador dyrast Under 2019 fick hushållen ersättning för 373 000 skador från sin allriskförsäkring, även kallad drulleförsäkring, till ett värde av drygt 1 miljard kronor. Dyraste skadorna inom hem-, villa-, fritidshus- och båtförsäkringar...

  • Skrivet juni 29, 2020
  • 0
 • ​Älgens betning av tall orsakar stor skada för landets skogsbrukare

  Älgens betning av tall orsakar stor skada för landets skogsbrukare, betningen leder både till tillväxtförluster och kvalitetsnedsättningar för det framtida timret och kostnaden för skogsbruket har beräknats till att årligen uppgå till 1,25 miljarder kronor. Varje vår...

  • Skrivet juni 29, 2020
  • 0
 • Stor ovisshet om bostadsmarknaden

  Det råder stor ovisshet om utvecklingen på bostadsmarknaden de kommande månaderna bland landets mäklare, visar nya siffror från Mäklarsamfundet. – Vissa mäklare tror på högre priser, andra på lägre. Det finns ingen entydig bild av vart vi...

  • Skrivet juni 28, 2020
  • 0
 • 6 av 10 egenföretagares ekonomi har påverkats negativt

  Egenföretagare är en av de grupper som drabbats hårt ekonomiskt av coronakrisen i Sverige. Lowells senaste undersökning Betalningsindikatorn, som genomförs i samarbete med Demoskop visar att så många som sex av tio känner en oro för sin...

  • Skrivet juni 28, 2020
  • 0
 • 1 av 10 under 34 år är varslad eller redan uppsagd till följd av coronakrisen

  Unga vuxna som är sist in på arbetsmarknaden har i störst utsträckning drabbats av varsel elleruppsägningar till följd av coronakrisen. Dubbelt så många i åldern 18–34 år är uppsagda eller varslade jämfört med övriga befolkningen. Samtidigt har...

  • Skrivet juni 27, 2020
  • 0