All posts tagged "Ekonomi"

 • Elförbrukningen minskade igen i september

  Under september minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag, via E.ONs elnät med 9 procent, jämfört med föregående år. Räknas de större företagen in blir den totala minskningen 2 procent. Eldistributionen via E.ONs elnät till...

  • Posted oktober 4, 2023
  • 0
 • Rekordstor minskning av mängden sålda livsmedel

  Räknat i pengar ökade försäljningen av livsmedel i fjol mer än något tidigare år på 2000-talet. Men räknat i volym minskade försäljningen mer än något annat år, visar ny statistik från SCB. Dagligvaruhandelns försäljning av livsmedel mäts...

  • Posted oktober 4, 2023
  • 0
 • Bilmarknaden september 2023

  September månads försäljning* av personbilar ökar med 24% i jämförelse med fjolåret, drivet av bilar som hämtas ut av tjänstebilskunden (+57%). Privatmarknaden ökar något (+4%). Andelen laddbara bilar som nyregistrerades var 64% vilket är över föregående år...

  • Posted oktober 4, 2023
  • 0
 • Färre återkrav och lägre skuldsättning genom aktuella inkomstuppgifter

  Färre återkrav och lägre skuldsättning genom aktuella inkomstuppgifter, för bostadsbidrag och betalningsskyldighet för underhållsstöd. Regeringen vill införa nya inkomstunderlag för bostadsbidrag och betalningsskyldighet för underhållsstöd. Detta för att minska risken för felaktiga utbetalningar, återkrav och skuldsättning. Nästa år...

  • Posted oktober 3, 2023
  • 0
 • Sitt inte still, var aktiv och påläst

  Cirka 1,5 miljon pensionärer äger sin bostad (2018), och bland dem i åldern 65 år och äldre har 6 av 10 bott i sin bostad i minst 30 år. I en undersökning för ett par år sedan...

  • Posted oktober 3, 2023
  • 0
 • Ökade investeringar och långsamt växande skulder

  Kommuninvest publicerar nu rapporten ”Den kommunala låneskulden 2023”. Detta är den årliga summeringen av hur investeringar, lån och skulder utvecklas i kommunsektorn. Efter att investeringarna minskat under pandemiåren 2020 och 2021 växte den samlade investeringsvolymen i kommunsektorn...

  • Posted oktober 3, 2023
  • 0
 • Nytt avtal för sjuksköterskor anställda i ambulansföretag

  Vårdföretagarna och Vårdförbundet har enats om ett nytt avtal för sjuksköterskor anställda i ambulansföretag, avtalet gäller från den 1 oktober 2023 och gäller tillsvidare. Avtalet är ett så kallat dialogavtal utan garanterade löneökningar, parterna är överens om...

  • Posted oktober 2, 2023
  • 0
 • 6 400 ansökningar för omställningsstudiestöd i helgen

  Vid midnatt den 1 oktober öppnade ansökan för omställningsstudiestöd för studier under vårterminen 2024, under första dygnet inkom nästan 6 400 ansökningar. Den första ansökningen lämnades in fyra minuter efter midnatt och första timmen lämnades flest ansökningar...

  • Posted oktober 2, 2023
  • 0
 • Fortsatt högsta konkurssiffran på 20 år

  Konkurserna bland svenska företag ökar för 14:e månaden i rad, i september noterades den högsta konkurssiffran på över 20 år och ökningen under tredje kvartalet landade på hela 38 procent. Konkursvågen fortsätter drabba flertalet branscher hårt. Det...

  • Posted oktober 2, 2023
  • 0
 • Villapriserna föll kraftig i september

  Bostadspriserna föll med 1,3 procent i september i Sverige som helhet. Villapriserna föll med 1,9 procent samtidigt som lägenhetspriserna stod stilla. I Storgöteborg föll villapriserna med hela 5,3 procent, Norra Sverige och Stormalmö var inte långt efter....

  • Posted oktober 2, 2023
  • 0