All posts tagged "Ekonomistyrningsverket"

 • Lägre valutareserv ökar statens överskott

  Saldot i statens budget för oktober blev ett överskott på 31,9 miljarder kronor, vilket är 28,8 miljarder kronor högre än i oktober 2018. Det beror främst på att Riksbanken har minskat valutareserven, vilket även har påverkat budgetsaldot...

  • Posted november 29, 2019
  • 0
 • Offentliga sparandet tydligt lägre än målnivån

  Tillväxten i ekonomin har bromsat in och högkonjunkturen är nu över. Den offentliga sektorns finansiella sparande visar ett underskott på 17 miljarder kronor nästa år och det strukturella sparandet avviker tydligt från målnivån för överskottsmålet. Detta framgår...

  • Posted november 23, 2019
  • 0
 • ESV stödjer inte en tillfällig sänkning av drivmedelsskatterna

  Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss för promemorian Sänkt skatt på drivmedel. ESV avstyrker förslaget om sänkt skatt på drivmedel och anser att tillfälliga undantag från gällande regler bör undvikas. Ett alternativ till promemorians förslag vore...

  • Posted september 25, 2019
  • 0
 • Minskad valutareserv förstärker överskottet i statens budget

  Saldot i statens budget för juli blev ett överskott på 28,2 miljarder kronor. Det är 12,5 miljarder kronor högre än i juli 2018. Överskottet i juli beror till stor del på att Riksbanken har minskat valutareserven, vilket...

  • Posted augusti 30, 2019
  • 0
 • Underskott i statens budget för juni

  Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 24,8 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett underskott på 17,3 miljarder kronor i juni 2018. Saldot för det första halvåret visar dock ett överskott på 98,6...

  • Posted juli 30, 2019
  • 0
 • ESV vill delvis justera förslagen för den långsiktiga styrningen av högskolan

  Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Utbildningsdepartementets remiss En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6). ESV anser att det finns många goda intentioner i utredningens förslag, men att flera förslag inte är tillräckligt förankrade i...

  • Posted juli 27, 2019
  • 0
 • Offentliga sparandet nära noll

  Ekonomistyrningsverkets prognos visar att den ekonomiska tillväxten bromsar in 2019 och skatteintäkterna ökar i långsammare takt än förra året. Den offentliga sektorns sparande minskar från 43 miljarder kronor förra året till 1 miljard kronor i år. Konjunkturen...

  • Posted juni 19, 2019
  • 0
 • Högre utgifter i statens budget i februari

  Saldot i statens budget för februari blev ett överskott på 41,1 miljarder kronor, det är 8,8 miljarder kronor lägre än i februari 2018. Både inkomsterna och utgifterna ökar jämfört med februari 2018, men utgifterna ökade betydligt mer...

  • Posted mars 29, 2019
  • 0
 • Hanteringen av EU-medel kan bli bättre

  Ekonomistyrningsverket (ESV) har avslutat sin årliga revision av hur ansvariga myndigheter hanterar det EU-stöd de betalar ut till stödmottagare. Den svenska förvaltningen av EU-medel fungerar bra överlag, men ett återkommande problem är att Jordbruksverkets it-system inte kan...

  • Posted mars 12, 2019
  • 0
 • Skattesänkningar minskar det offentliga sparandet

  Ekonomistyrningsverkets prognos visar att högkonjunkturen i svensk ekonomi har passerat toppen. Skatteintäkterna ökar långsammare i år än förra året, främst till följd av skattesänkningar. Den offentliga sektorns finansiella sparande minskar från 0,7 till 0,3 procent av BNP....

  • Posted januari 25, 2019
  • 0