All posts tagged "El"

 • Så stor andel av inkomsterna lägger hushållen på el

  Andelen av de svenska hushållens disponibla inkomst som går till el var nästan 66 procent större 2022 jämfört med året innan. Detta trots en minskad elkonsumtion. Det visar en sammanställning som gjorts av teknikkonsulten COWI. För att...

  • Posted januari 30, 2023
  • 0
 • Ny vindkraft sänker Örebro läns elkostnad

  Ny vindkraft sänker Örebro läns elkostnad med 1,4 miljarder. Den nya vindkraft som byggs i Sverige fram till 2025 reducerar Örebro läns årsmedelpris på el med minst 32,5 öre per kWh, enligt en ny analys som teknikkonsulten Sweco...

  • Posted december 14, 2022
  • 0
 • Forskarna framställer el ur trä

  I en tid då tillgången till energi är en fråga som berör många miljoner människor världen över har forskare vid KTH lyckats utvinna elektricitet genom att låta vatten passera genom förädlat trä. Arbetet har precis publicerats i...

  • Posted december 2, 2022
  • 0
 • Kraftigt ökade kostnader i Örebro län

  Kraftigt ökade kostnader för el, värme, avfall, vatten och avlopp i Örebro län, totalkostnaderna för el, fjärrvärme, avfall, vatten och avlopp har ökat under det senaste året. Boende i Lekeberg, kommunen med högst sammanlagd taxa, betalar i...

  • Posted november 16, 2022
  • 0
 • Elspartips ska hjälpa länets hushåll

  Nya elspartips ska hjälpa länets hushåll spara el säkrare, energikrisen har lett till höga elräkningar och det varnas för elbrist i vinter. Alla behöver spara el men en del av myndigheternas elspartips innebär stora risker. Därför genomför...

  • Posted november 7, 2022
  • 0
 • Därför ska du se över elen i sommarstugan

  Under höstsäsongen är vi allt mer sällan i sommarstugan, det betyder att det är hög tid att förbereda stugan inför kommande säsong. Läs tipsen om hur du höjer elsäkerheten i sommarstugan. Äger du ett fritidshus kan det...

  • Posted oktober 10, 2022
  • 0
 • Nätavgifterna begränsas enligt förslag från Svenska kraftnät

  Svenska kraftnäts styrelse ska den 30 september ta ställning till ett förslag om att begränsa uttaget av nätavgifterna med 11 miljarder kronor. ”Även om det är regionnätsföretagen som betalar dessa nätavgifter innebär det en lättnad för slutanvändarna....

  • Posted september 23, 2022
  • 0
 • Nu blir elen dyrare än lånet

  Nu blir elen dyrare än lånet för villaägare i Örebro län. Elräkningen väntas bli dyrare än kostnaden för bostadslånet för många villaägare i Örebro län, även om Riksbanken fortsätter att höja räntorna. En villa med snittförbrukning och bundet...

  • Posted september 15, 2022
  • 0
 • Hur mycket är en kilowattimme

  Din elförbrukning mäts i enheten kilowattimmar (kWh). Din elräkning baseras på hur många kilowattimmar el du har förbrukat under den gångna månaden. Men hur mycket räcker en kilowattimme el till egentligen? Innan vi går närmare in på...

  • Posted september 14, 2022
  • 0
 • Rekordhöga priser i Örebro län

  Rekordhöga priser i Örebro län, här är läget på elmarknaden i augusti. Rekordhöga priser, en konsumtionstopp den 17 augusti och större export än import hela tiden. Här är Newsworthy månadsrapport om elmarknaden. Den offentliga debatten om elmarknaden är...

  • Posted september 6, 2022
  • 0