All posts tagged "Elanvändning"

 • Elproduktionen ökar mer än elanvändningen fram till 2026

  Den nedåtgående trend för elanvändning som Sverige haft under 2000-talet bryts, från 2024 och framåt ökar elanvändningen. Elproduktionen ökar snabbare än elanvändningen och Sverige kommer därför ha en växande elexport fram till 2026, det visar den senaste...

  • Posted juli 7, 2023
  • 0
 • Elproduktionen ökar mer än elanvändningen

  Den nedåtgående trend för elanvändning som Sverige haft under 2000-talet bryts, från 2024 och framåt ökar elanvändningen. Elproduktionen ökar snabbare än elanvändningen och Sverige kommer därför ha en växande elexport fram till 2026. Det visar den senaste...

  • Posted juni 27, 2023
  • 0
 • Elanvändningen minskade med 14 procent i januari

  Under januari minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ONs elnät med 14 procent, jämfört med föregående år. Räknar man in större företag blir den totala minskningen 10 procent. – Vi ser nu fem...

  • Posted februari 8, 2023
  • 0
 • Åter en månad med minskad elförbrukning

  Korrigerat för temperatur och kalendereffekter minskade förbrukningen av el i december med 8,2 procent. Störst är minskningen i elområde 4, södra Sverige. Där var minskningen 12,6 procent. – Att minskningen är störst i södra Sverige är mycket...

  • Posted januari 18, 2023
  • 0
 • Elanvändningen minskade med 18 procent i december

  Under december minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ONs elnät med 18 procent, jämfört med föregående år. Räknar man in större företag blir den totala minskningen 12 procent. – Det ger fyra påföljande...

  • Posted januari 4, 2023
  • 0
 • Elanvändningen minskade i november

  Elanvändningen minskade med 15 procent i november. Under november minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ONs elnät med 15 procent, jämfört med föregående år. Räknar man in större företag blir den totala minskningen 9...

  • Posted december 6, 2022
  • 0