All posts tagged "Elåret 2022"

 • Elåret 2022 – dramatik och rekord sammanfattar året

  Elåret 2022 kan summeras med orden ”dramatik” och ”rekord”. Dramatiken har bestått i höga och svängande elpriser – speciellt under hösten. Elprisskillnaderna inom landet har också varit dramatiska där södra Sverige haft betydligt högre priser än norra....

  • Posted december 31, 2022
  • 0
 • Elåret 2022 – Från rekordlågt till rekordhögt elpris

  Det genomsnittliga systempriset på elbörsen Nord Pool Spot blev 63 öre/kWh år 2021, en ökning med 52 öre jämfört med 2020, motsvarande 82 procent. Storleksordningen för kraftslagen är densamma som tidigare år, där vattenkraften står för 43...

  • Posted december 31, 2021
  • 0