All posts tagged "Elbalansen"

  • Elåret 2022 – dramatik och rekord sammanfattar året

    Elåret 2022 kan summeras med orden ”dramatik” och ”rekord”. Dramatiken har bestått i höga och svängande elpriser – speciellt under hösten. Elprisskillnaderna inom landet har också varit dramatiska där södra Sverige haft betydligt högre priser än norra....

    • Posted december 31, 2022
    • 0