All posts tagged "Elever"

 • Tidspress i klassrummet mindre än två minuter per elev

  Majoriteten lärare uppger i Sveriges Lärares nya rapport ”En ohållbar klassrumssituation”, att de i ganska eller mycket låg utsträckning kan tillgodose alla elevers behov i undervisningssituationen. På en 60-minuterslektion har läraren mindre än två minuter till varje...

  • Posted juni 25, 2024
  • 0
 • Årets betygsresultat för elever i årskurs 9 i Örebro kommuns skolor

  Betygsresultat för årskurs 9, visar att 74 procent av eleverna i de kommunala högstadieskolorna uppfyller behörighetskraven för gymnasieskolans yrkesprogram. För de elever som inte nått behörighet till gymnasiet erbjuds lovskola som pågår två veckor efter skolavslutningen. Resultaten...

  • Posted juni 22, 2024
  • 0
 • Fortsatt hög måluppfyllelse för eleverna på de kommunala gymnasieskolorna

  Som ett resultat av svaren i den årliga elevenkäten, som bland annat mäter trygghet och studiero på våra kommunala gymnasieskolor, kan vi se att trenden med den höga måluppfyllelsen håller i sig. Årets avgångsbetyg för gymnasiet visar...

  • Posted juni 19, 2024
  • 0
 • Elever ska få rätt till bemannade skolbibliotek

  De bästa förutsättningarna för att lära sig läsa och skriva ges med böcker, papper och pennor. Trots detta förekommer det att elever saknar tillgång till läroböcker, skönlitteratur och bemannade skolbibliotek. Regeringen genomför därför stora satsningar för att...

  • Posted juni 18, 2024
  • 0
 • Gymnasieelever i den anpassade skolan mår bra

  De flesta av länets högstadie- och gymnasieelever i den anpassade skolan mår bra, men det finns orosmoln. En majoritet av ungdomarna i den anpassade högstadie- och gymnasieskolan mår oftast bra, men det finns orosmoln när det gäller...

  • Posted maj 29, 2024
  • 0
 • Elevers tillgång till läroböcker stärks

  För att vända kunskapsresultaten i svensk skola behöver skolan gå tillbaka till grunderna, att öka tillgången till fysiska läroböcker är ett viktigt led i detta. Regeringen har nu fattat beslut om förordningsändringar, som bland annat säkerställer att...

  • Posted maj 15, 2024
  • 0
 • Elever ska få mer likvärdigt stöd

  Elever med mer omfattande behov av särskilt stöd, ska få mer likvärdigt stöd. Systemet med tilläggsbelopp ska bli mer likvärdigt, rättvist och rättssäkert över hela landet, så att barn och elever kan få det stöd de behöver. Dagens...

  • Posted april 23, 2024
  • 0
 • Skapande skola-bidrag ger mer kultur till elever i Lindesberg

  Kulturrådet har fördelat drygt 171 miljoner kronor till kulturinsatser inom bidraget Skapande skola för totalt cirka 860.000 elever i grundskolan, däribland till Lindesbergs kommunala skolor (som beviljats 500.080 kronor i bidrag) samt friskolorna i Löa (34.570 kronor)...

  • Posted april 14, 2024
  • 0
 • Sveriges elever tävlar i trafiksäkerhet

  Sveriges elever tävlar i trafiksäkerhet för att stoppa fortkörningen. Kan man tävla i trafiksäkerhet? Ja, visst kan man det! Mellan den 18 mars och 26 april anordnas #10sekunder för elever i hela Sverige. Tävlingen tar avstamp i det...

  • Posted mars 19, 2024
  • 0
 • Ny satsning på Örebro kommuns fritidshem

  Samma kvalitativa fritidsverksamhet, oavsett vem man är eller vilken bakgrund man har. Det är målet när Förskole- och grundskoleförvaltningen inför flera nya utbildningspaket för medarbetare på fritidshem. Genom satsningen ska elever inom Örebro kommuns fritidshem få större...

  • Posted mars 6, 2024
  • 0