All posts tagged "Elgströmska"

  • Upptäckta brister åtgärdas på Elgströmska

    Örebro kommun gör en anmälan till inspektionen för vård- och omsorg (IVO) för brister enligt Lex Sarah och Lex Maria på Elgströmska huset. Kommunen har omedelbart påbörjat arbetet med att åtgärda bristerna. Anmälan grundar sig på flera...

    • Posted april 25, 2017
    • 0