All posts tagged "Elnät"

 • Nätavgifterna begränsas enligt förslag från Svenska kraftnät

  Svenska kraftnäts styrelse ska den 30 september ta ställning till ett förslag om att begränsa uttaget av nätavgifterna med 11 miljarder kronor. ”Även om det är regionnätsföretagen som betalar dessa nätavgifter innebär det en lättnad för slutanvändarna....

  • Posted september 23, 2022
  • 0
 • Elnätet ska stärkas

  Elnätet ska stärkas och takten i utbyggnaden fördubblas. Idag höll energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar och Gabriella Lavecchia, Seko:s förbundsordförande, en pressträff om hur det svenska elnätet ska förstärkas och rustas upp för att möta det växande elbehovet....

  • Posted juli 25, 2022
  • 0
 • Nu försvinner ledningarna i Södra Runnaby

  Kommunägda Linde energi ansvarar sedan 2015 för en del av elnätet kring Närkes Kil. För tillfället pågår arbetet med att ersätta luftledningar i villa- och sommarstugeområdet Södra Runnaby, strax norr om Mellringe, med jordkabel. Det är en...

  • Posted juni 16, 2022
  • 0
 • E.ON investerar drygt 72 miljoner i Örebros elnät

  Under 2022 investerar E.ON drygt 72 miljoner kronor i det regionala och lokala elnätet i Örebro kommun. Sammantaget investerar E.ON drygt 134 miljoner i Örebro län. Investeringarna syftar till att öka elnätets kapacitet och resiliens. –Vår ambition...

  • Posted juni 1, 2022
  • 0
 • Minskade marginaler när elförbrukningen ökar

  Sveriges beroende av import av el då förbrukningen är som störst ökar successivt de kommande fyra vintrarna. Detta som en konsekvens av att elektrifieringen av industrin tar fart. Dagens årsförbrukning på 140 TWh förväntas öka till 157...

  • Posted juni 1, 2022
  • 0
 • Över 500 träd avverkade – arbetet efter snöstormen fortsätter

  Snöovädret som drog in över länet i början av april med stora och tunga snömängder fortsätter att hålla kommunägda Linde energi sysselsatta. Vid den senaste summeringen kunde företaget konstatera att drygt 500 träd och trädtoppar avverkats. Och...

  • Posted april 25, 2022
  • 0
 • Ändring i ellagen – nu kan du dela el med grannen

  Dela el med grannen eller fastigheten bredvid? Från och med 1 januari 2022 träde en ändring i ellagen i kraft som gör det möjligt att dela el genom interna elnät mellan fastigheter och byggnader. I praktiken innebär...

  • Posted januari 8, 2022
  • 0
 • I Lindesberg får du mest energi för pengarna – igen

  När 2021-års Nils Holgersson-rapport presenterats kan vi ännu en gång konstatera att kommunägda Linde energi erbjuder sina kunder lägst pris för både elnät och fjärrvärme, detta jämfört med övriga energibolag i Örebro län. – Vi arbetar medvetet...

  • Posted november 15, 2021
  • 0
 • Karlskoga och Degerfors samarbetar kring elnäten

  Karlskoga Energi & Miljö och Degerfors Energi är båda relativt små aktörer när det gäller elnät och idén om att samarbeta för att vinna fördelar har funnits ett tag. – Vi har diskuterat frågan under en tid...

  • Posted oktober 25, 2021
  • 0
 • Nu synas elnätet från ovan

  Med start måndag 31 maj besiktigar Linde energi sitt 180 mil långa elnät med hjälp av helikopter. Vi flyger över stora delar av Lindesbergs kommun samt Närkes Kil med omnejd – ibland på låg höjd. – Vårt...

  • Posted maj 31, 2021
  • 0