All posts tagged "Elpris"

 • Bromsad tillväxt för landets e-handlare

  Under årets första kvartal slog ränteökningar, inflation och höga elpriser fortsatt hårt mot Sveriges e-handlare. Inför 2023 trodde många på svag tillväxt – något som visade sig bli verklighet. Nu tror sju av tio e-handlare att deras...

  • Posted juni 1, 2023
  • 0
 • Sex av tio hushåll kommer fortsätta spara energi

  Sju av tio svenska hushåll har aktivt sparat energi under 2022. Tre av fyra upplever den minskade energianvändningen som positiv eller neutral. Sex av tio hushåll tror också att deras energianvändning kommer att förändras långsiktigt utifrån deras...

  • Posted februari 19, 2023
  • 0
 • Elpriset har påverkat var tredje småföretagare negativt

  Förra årets höga elpriser drabbade många privatpersoner, men även företagare som är beroende av el i sin verksamhet. Ifs årliga företagarundersökning visar att småföretagare i storstadsregionerna klarade sig bäst, medan företagare i Sydsverige sett störst negativ påverkan....

  • Posted januari 25, 2023
  • 0
 • Spotpris på el – vad är det

  Spotpriset på el är marknadens grundpris som sätts för varje timme och är viktigt att ha koll på för dig med timprisavtal. Spotpriset på el är ett begrepp som är ganska vanligt i all möjlig information om...

  • Posted december 4, 2022
  • 0
 • Så påverkas elräkningen av juleljusen

  Julen närmar sig samtidigt som elpriserna är fortsatt rekordhöga. Många undrar vad julbelysningen kommer kosta att hålla tänd i jul, och hur mycket energi den egentligen förbrukar. – December är en mörk månad och det är förståeligt...

  • Posted november 29, 2022
  • 0
 • Elkostnaden ökar med 47 procent i Örebro län

  När elhandelspriset rusar blir den totala elkostnaden lika stor som fjärrvärmen eller högre för många hushåll. Detta trots att mängden el motsvarar endast en fjärdedel av värmen i huset. I Örebro län har elkostnaden ökat med 47...

  • Posted oktober 8, 2022
  • 0
 • Elpriserna ger miljonsmäll

  De höga elpriserna har inneburit rejält höjda kostnader för Region Örebro län. – Trots att Regionen har bundit sina elpriser på 76 procent av sin el så har det höga elpriset lett till en fördyring med 18...

  • Posted september 14, 2022
  • 0
 • Priserna ökar i Örebro län – Läget på elmarknaden i mars

  Högre priser än förra månaden, en konsumtionstopp den 4 mars och större export än import hela tiden, här är Newsworthys månadsrapport om elmarknaden. Den offentliga debatten om elmarknaden är polariserad och inte sällan infekterad. I ett försök...

  • Posted april 5, 2022
  • 0
 • Elprisprognos – förväntad prisökning i mars

  Hur elmarknaden kommer att utvecklas under den kommande månaden påverkas i stor utsträckning av Rysslands invasion av Ukraina och de sanktioner som införts. Under februari sjönk elpriset i hela landet men vi ser nu kraftiga ökningar av...

  • Posted mars 4, 2022
  • 0
 • Sex miljarder i elpriskompensation till hushållen

  Regeringen avsätter drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser. Elpriskompensationen sker för tre månader december, januari, februari till elkunder baserat på förbrukning. Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet...

  • Posted januari 12, 2022
  • 0