Alla inlägg taggade "Elpris"

 • Elpriserna ger miljonsmäll

  De höga elpriserna har inneburit rejält höjda kostnader för Region Örebro län. – Trots att Regionen har bundit sina elpriser på 76 procent av sin el så har det höga elpriset lett till en fördyring med 18...

  • Skrivet september 14, 2022
  • 0
 • Priserna ökar i Örebro län – Läget på elmarknaden i mars

  Högre priser än förra månaden, en konsumtionstopp den 4 mars och större export än import hela tiden, här är Newsworthys månadsrapport om elmarknaden. Den offentliga debatten om elmarknaden är polariserad och inte sällan infekterad. I ett försök...

  • Skrivet april 5, 2022
  • 0
 • Elprisprognos – förväntad prisökning i mars

  Hur elmarknaden kommer att utvecklas under den kommande månaden påverkas i stor utsträckning av Rysslands invasion av Ukraina och de sanktioner som införts. Under februari sjönk elpriset i hela landet men vi ser nu kraftiga ökningar av...

  • Skrivet mars 4, 2022
  • 0
 • Sex miljarder i elpriskompensation till hushållen

  Regeringen avsätter drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser. Elpriskompensationen sker för tre månader december, januari, februari till elkunder baserat på förbrukning. Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet...

  • Skrivet januari 12, 2022
  • 0
 • Elåret 2022 – Från rekordlågt till rekordhögt elpris

  Det genomsnittliga systempriset på elbörsen Nord Pool Spot blev 63 öre/kWh år 2021, en ökning med 52 öre jämfört med 2020, motsvarande 82 procent. Storleksordningen för kraftslagen är densamma som tidigare år, där vattenkraften står för 43...

  • Skrivet december 31, 2021
  • 0
 • Kraftig höstflod – hur påverkas elpriset

  Under en lång period har vattennivån i de svenska vattenkraftverken varit väldigt låga. Med låga vattennivåer och även med mindre nederbörd än normalt har elproduktionen påverkats, vilket bidragit till de höga elpriserna under hösten. Men efter en...

  • Skrivet november 29, 2021
  • 0
 • Linde energi slutar erbjuda elavtal till fast pris

  Under hösten har det rörliga elpriset stigit till historiskt höga nivåer, en helomvändning jämfört med de rekordlåga nivåer vi blev vana vid förra sommaren. Klart är att vi kommer att få se en elmarknad med mer varierande...

  • Skrivet november 25, 2021
  • 0
 • Elpriset är inte högt, det är europeiskt

  Det rörliga elpriset har under hösten svängt kraftigt uppåt, vilket fått många kunder att reagera. Anledningarna är flera. För att få en överblick av den komplexa frågan har kommunägda Linde energi pratat med Arne Bergvik, energimarknadsanalytiker på...

  • Skrivet oktober 29, 2021
  • 0
 • Elprisprognos oktober – elpriset fortsätter stiga, kan bli en dyr höst

  Efter en sommar med rekordhöga elpriser har spotpriset på rörlig el fortsatt öka även under september i elområde 3 och 4. Orsakerna är bland annat höga priset på kol, olja och gas, höjda avgifter på utsläppsrätter samt...

  • Skrivet oktober 12, 2021
  • 0
 • Höstfloden har betydelse för elpriset

  Vårfloden är ett begrepp som den som intresserar sig för elpriserna nog känner till. Men vi har även en höstflod som har betydelse för vattenmagasinen. Just nu är de nordiska magasinen väldigt låga och elpriserna höga. Norge...

  • Skrivet september 26, 2021
  • 0