All posts tagged "Elsäkerhetsbrister"

  • Vanligt med elsäkerhetsbrister inom hotell och pensionat

    Elsäkerhetsverket är sedan 1 juli 2017 ensam tillsynsmyndighet för elanläggningar vid hotell och pensionat, vilket tidigare har delats med Polisen. Ett 30-tal anläggningar har under hösten 2017 inspekterats och resultatet har visat på en hel del brister....

    • Posted mars 19, 2018
    • 0