All posts tagged "Elstöd"

 • Elstöd för november och december 2022 till hela landet

  Reglering på plats för utbetalning av elstöd till hushåll i hela Sverige, regeringen har i dag beslutat om en förordning om en andra omgång av elstöd för att stötta hushåll som drabbas av höga elpriser. Förordningen innebär...

  • Posted mars 9, 2023
  • 0
 • 80 procent av elstödet utbetalat

  Denna vecka kommer närmare 80 procent av elstödet att ha betalats ut – 13,6 av 17,5 miljarder kronor. 3,3 miljoner personer av de 4,2 miljoner som har rätt till elstöd kommer ha elstödspengarna på kontot före helgen....

  • Posted mars 1, 2023
  • 0
 • Elstödet på plats de första får pengar i dag

  I dag har de första privatpersonerna i södra och mellersta Sverige fått sitt elstöd, allt går enligt plan. Elstödet betalas ut succesivt och den som anmält ett konto till Swedbanks kontoregister ska ha fått sina pengar senast...

  • Posted februari 23, 2023
  • 0
 • Nya detaljer om elstöd till företag presenteras

  Regeringskansliet skickade igår ut två förslag på remiss som reglerar utformning av elstöd till företag och ger Skatteverket förutsättningar att administrera och betala ut stödet. Efter att remisstiden har gått ut och eventuella remissynpunkter behandlats skickas en statsstödsansökan...

  • Posted februari 21, 2023
  • 0
 • Elstöd till dödsbon kommer att betalas ut i hushållstödet

  Regeringen beslutade igår om ändringar i förordningen om elstöd till konsumenter, med dessa ändringar förtydligas att stora flertalet av de dödsbon som är berättigad till elstöd kommer att få del av stödet i samband med att Försäkringskassan...

  • Posted februari 10, 2023
  • 0
 • 17 miljarder kronor till Försäkringskassan inför utbetalningen av elstödet

  För att Försäkringskassan ska kunna betala ut elstöd till hushållen i södra och mellersta Sverige har regeringen idag beslutat om rekvirerande av ekonomiska medel från flaskhalsintäkterna samt uppföljning av arbetet. – Vi befinner oss i svår ekonomisk...

  • Posted februari 9, 2023
  • 0
 • Räkna ut ditt elstöd på E.ONs webbtjänst

  E.ON lanserar en webbtjänst där hushåll med elnätsabonnemang hos E.ON kan se hur mycket elstöd de kan räkna med. – Kalkylatorn räknar ut elstödet till hushåll för perioden 1 oktober 2021, till den 30 september 2022, och...

  • Posted januari 31, 2023
  • 0
 • 10 miljarder i elstöd till landets hushåll

  Alla hushåll med eget elnätsavtal får kontantstöd för att hantera höga elpriser under november och december 2022. Storleken på stödet beror dels på hur mycket el man förbrukade under de två månaderna, dels var någonstans i landet...

  • Posted januari 30, 2023
  • 0
 • Utbetalning av elstöd till hushåll förbereds

  Regeringen ger Försäkringskassan och Svenska kraftnät i uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att möjliggöra utbetalningar av elstöd till hushåll i hela landet för höga elkostnader. Elpriset var historiskt högt i hela landet i början av vintern,...

  • Posted januari 19, 2023
  • 0
 • Nytt elstöd till hushåll i hela landet

  Regeringen har beslutat om att ge Svenska kraftnät i uppdrag att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att använda intäkter från flaskhalsintäkterna för att finansiera ett nytt elstöd. Stödet ska riktas till hushållen i hela Sverige och avser ersättning...

  • Posted januari 10, 2023
  • 0