Alla inlägg taggade "EMA"

 • Bedömning pågår efter utlåtande från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

  Blodproppar med låg nivå av blodplättar klassas nu som en mycket sällsynt men allvarlig biverkning kopplat till Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Nyttan överväger fortfarande riskerna konstaterar EMA. Nu bedömer Folkhälsomyndigheten hur den nya informationen påverkar rekommendationerna...

  • Skrivet april 9, 2021
  • 0
 • Nya säkerhetsrapporter för vaccinerna mot covid-19

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har idag publicerat sina månadsvisa säkerhetsrapporter för två av vaccinerna mot covid-19, Comirnaty (Pfizer BioNTech) och Covid-19 Vaccine Moderna (Moderna). För båda vaccinerna förblir den rekommenderade användningen oförändrad, liksom bedömningen av vaccinernas nytta...

  • Skrivet mars 6, 2021
  • 0
 • Fjärde godkännandeansökan för ett covid-19 vaccin inlämnad till EMA

  En fjärde tillverkare, Janssen-Cilag International N.V, har ansökt om ett villkorat godkännande för ett vaccin mot covid-19. En löpande granskning (rolling review) har pågått sedan december förra året. Bedömningen av vaccinet fortsätter under ett påskyndat förförande. –...

  • Skrivet februari 18, 2021
  • 0
 • EMA inleder en sjätte löpande granskning av vaccin mot Covid-19

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat ytterligare en löpande granskning (’rolling review’) av ett vaccin mot Covid-19. Detta handlar om vaccinet CVnCoV som utvecklas av företaget CureVac AG. I nuläget går det inte att dra några slutsatser...

  • Skrivet februari 12, 2021
  • 0
 • EMA inleder en femte löpande granskning av vaccin mot covid-19

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat ytterligare en löpande granskning (’rolling review’) av ett vaccin mot covid-19, som utvecklas av företaget Novavax CZ AS. I nuläget går det inte att dra några slutsatser om vaccinets säkerhet eller...

  • Skrivet februari 4, 2021
  • 0
 • EMA rekommenderar godkännande av Modernas vaccin mot covid-19

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar ett villkorligt godkännande för Modernas vaccin mot covid-19, vilket är det andra vaccinet mot covid‍-‍19 som rekommenderas för godkännande i EU. EU-kommissionen väntas fatta det formella beslutet om villkorligt godkännande av vaccinet...

  • Skrivet januari 7, 2021
  • 0
 • Ytterligare restriktioner för cancermedicinen Xofigo

  EMA:s säkerhetskommitté PRAC har rekommenderat ytterligare begränsningar för cancermedicinen Xofigo (radium-223-diklorid). Den ska bara ges till patienter som har haft två tidigare behandlingar för prostatacancer med spridning till skelettet eller som inte kan få andra behandlingar. Restriktionerna...

  • Skrivet juli 18, 2018
  • 0