Alla inlägg taggade "Energi och klimatarbete"

  • Gemensam riktning för framtida energi- och klimatarbete

    I dag behandlade regionstyrelsen ett nytt energi- och klimatprogram för Örebro län. Programmet sätter ramarna för de kommande årens långsiktiga arbete för att nå ökad energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och högre andel förnybar energi i länet. – I...

    • Skrivet maj 25, 2021
    • 0