All posts tagged "Energipris"

  • Låt även biogaskunder ta del av elpriskompensationen

    Kraftringen välkomnar regeringens beslut om en kompensation till elkunderna för det höga elpriset. Men vi saknar en motsvarande kompensation till de hushåll som värmer upp sin bostad med biogas. -Det vore olyckligt om kunder börjar överge biogasen...

    • Posted mars 6, 2022
    • 0
  • Billigare energi, men dyrare el

    Marknadsaktörerna har lyft prisförväntningarna på elmarknaden både för den kommande vintern och de kommande åren. Orsaken till den stora rörelsen den senaste veckan är inte bara ett resultat av ändrade väderprognoser, utan en konsekvens av att det...

    • Posted november 18, 2018
    • 0
  • Länet | Vem är värd Örebroregionens energipris 2015

    Nu öppnar nomineringen till Örebroregionens energipris 2015. Priset delas även i år ut i två klasser: Årets föredöme och Årets inspiratör. Vem som helst kan nominera ett företag, en organisation, en person eller en kommun som man...

    • Posted december 20, 2015
    • 0