Alla inlägg taggade "Enkät"

 • Polisen och kommunen genomför trygghetsmätning

  Vilka problem ser du där du bor? Känner du dig trygg när du rör dig ute på kvällarna? Det vill polisen, tillsammans med kommunerna Örebro, Karlstad, Falun och Borlänge ta reda på genom en lokal trygghetsmätning.  Polisen...

  • Skrivet april 22, 2022
  • 0
 • Skatterna på drivmedel är oacceptabla, anser bilisterna

  I en enkät svarar drygt 85 procent av Sveriges bilister att skatterna driver upp de höga drivmedelspriserna. Endast 12 procent av dessa anser att priserna ändå är acceptabla. Riksförbundet M Sverige har låtit Demoskop ställa en rad...

  • Skrivet april 20, 2022
  • 0
 • Konsekvenser av pandemin har oroat unga personer

  Oron för konsekvenserna av pandemin var i vintras hög bland unga personer. Samtidigt hade oron för att bli allvarligt sjuk i covid-19 minskat i de äldre åldersgrupperna. Det visar en enkät från december 2021 om levnadsvanor och...

  • Skrivet mars 20, 2022
  • 0
 • Ta chansen att påverka bilden av hur länsinvånarna mår

  Hur mår vi som invånare i Örebro län och hur ser våra levnadsvanor ut när det gäller till exempel kost, motion och alkohol? Snart kommer 17 000 personer i Örebro län att få möjlighet att redogöra för...

  • Skrivet februari 14, 2022
  • 0
 • Nu vill Kumla kommun veta vad medborgarna tycker

  Vill du att återvinningscentralen har sina sex extradagar öppna på lördagar eller söndagar? Varje år håller återvinningscentralen öppet under sex extradagar, vilket har varit endast på lördagar. Men nu vill vi veta vilken veckodag som du tycker...

  • Skrivet februari 1, 2022
  • 0
 • Enkät om framtidens trafik i Örebro

  ”Hur tycker du trafiken i Örebro ska utformas i framtiden?”. Den frågan kommer inom kort att ställas i en enkät till 1 200 slumpvis utvalda invånare i kommunen.   – Genom det EU-finansierade projektet Rena resan har...

  • Skrivet januari 25, 2022
  • 0
 • Vi vill veta vad du tycker om Lindesbergs framtid

  Fram till den 17 januari kommer man kunna svara på en enkät om hur man vill att Lindesberg ska utvecklas under de nästkommande trettio åren. Man jobbar just nu med att ta fram en fördjupad översiktsplan över...

  • Skrivet december 13, 2021
  • 0
 • Ny enkät från Folkhälsomyndigheten ute nu – Hur är det att leva med hiv i Sverige idag?

  Nu genomför Folkhälsomyndigheten en studie för att följa upp hälsan och livskvaliteten bland personer som lever med hiv i Sverige. Den stora majoriteten av de cirka 8100 personer som lever med hiv i Sverige idag har välbehandlad...

  • Skrivet december 1, 2021
  • 0
 • Elever i 4 000 klasser får enkät om hälsa och levnadsvanor

  Inom studien Skolbarns hälsovanor börjar nu en enkät att skickas ut till sammanlagt 4 000 klasser i landet. Frågorna ska ge svar på hur 11-, 13- och 15-åringar mår, har det i skolan, deras levnadsvanor och hur...

  • Skrivet oktober 2, 2021
  • 0
 • Kumla 2040 – vår plats i framtiden

  Det är dags att formulera en vision för Kumla som plats. Att sätta fingret på vad Kumla är i dag och vad de som bor eller verkar i Kumla önskar att Kumla ska vara framöver.  – En...

  • Skrivet juli 14, 2021
  • 0