All posts tagged "Etiska riktlinjer"

  • Reviderade etiska riktlinjer för HLR

    Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-lungräddning publicerar reviderade etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR). Riktlinjerna är tänkta som stöd för läkare, sjuksköterskor och annan personal som utför HLR inom ramen för sin...

    • Posted februari 28, 2021
    • 0