All posts tagged "EU-stöd"

 • 1,3 miljoner i EU-stöd till två svenska innovationer för bättre hälsa hos äldre

  En dryck som minskar alkoholkonsumtionen och en öppen e-plattform som ska öka samordningen mellan vård- och omsorgsinstanser är de två innovationer som nu får dela på 1,3 miljoner kronor från EU. Innovationerna ska bidra till bättre hälsa...

  • Posted maj 25, 2019
  • 0
 • Hanteringen av EU-medel kan bli bättre

  Ekonomistyrningsverket (ESV) har avslutat sin årliga revision av hur ansvariga myndigheter hanterar det EU-stöd de betalar ut till stödmottagare. Den svenska förvaltningen av EU-medel fungerar bra överlag, men ett återkommande problem är att Jordbruksverkets it-system inte kan...

  • Posted mars 12, 2019
  • 0
 • Myndigheterna har bra kontroll på EU-medlen

  Ekonomistyrningsverket (ESV) granskar årligen hur ansvariga myndigheter hanterar det EU-stöd de betalar ut till stödmottagare, ESV:s arbete visar att förvaltningen av EU-medel fungerar bra överlag, men att det finns vissa förbättringsområden. ESV kan konstatera att förvaltningen av...

  • Posted mars 26, 2018
  • 0
 • LRF Konsult vinner mål i Svea hovrätt om återkrav av EU-stöd

  Som en konsekvens av att Jordbruksverket inte följt gällande regler och inte bevakat sin fordran om återbetalning av EU-stöd till Kronofogdemyndigheten i samband med beslut om skuldsanering, ansåg hovrätten att myndigheten förlorat sin rätt att göra fordringen...

  • Posted juni 5, 2017
  • 0