Alla inlägg taggade "EU"

 • Svenskarna förlitar sig i högre grad på den nationella regeringen än på EU

  Svenskarna förlitar sig i högre grad på den nationella regeringen än på EU när det gäller att bekämpa klimatförändringarna och kräver större insatser. Enligt den sjätte upplagan av EIB:s klimatundersökning anser de svenska medborgarna att internationella organisationer...

  • Skrivet maj 18, 2019
  • 0
 • Europeisk satsning för att visa säker automatiserad körning

  Automatiserade fordon spås kunna ge båda säkrare och mer hållbara transporter på de europeiska vägarna. Forskningsprojektet HEADSTART ska ta fram testmetoder för att visa att funktionerna som används vid automatiserad körning är tillräckligt säkra. Säkerhet är en...

  • Skrivet maj 11, 2019
  • 0
 • Äldre investeringsskyddsavtal kan bli kostsamma för Sverige

  Moderna internationella investeringsskyddsavtal är utformade utifrån den kritik som riktats mot äldre avtal. Sverige har kvar ett stort antal äldre investeringsskyddsavtal och bör i likhet med många andra länder överväga att omförhandla dessa. Investeringsskyddsavtal har på senare...

  • Skrivet maj 2, 2019
  • 0
 • Alumn från Örebro universitet bryter ny mark för momsforskningen i Sverige och Finland i förhållande till EU-rätten

  I Örebronyheter den 8 april 2013, Momslagar i behov av reformering, togs upp att advokaten, juris doktor Björn Forssén i den avhandling på vilken han disputerade vid Örebro universitet den 26 april 2013 påtalade just ett behov...

  • Skrivet april 20, 2019
  • 0
 • TU välkomnar ministerrådets beslut om upphovsrätt

  EU:s ministerråd röstade i dag för EU:s förslag till nytt upphovsrättsdirektiv, i och med dagens beslut har EU tagit ett avgörande steg mot en gemensam marknad för digital användning av upphovsrättsligt skyddat material. – Ministerrådet röstade i...

  • Skrivet april 15, 2019
  • 0
 • Ny satsning ska bidra till mer mat och fler jobb i Sverige

  Nya satsningen Mer mat – fler jobb ska bidra till ökad livsmedelsproduktion i Sverige. – Det här är ett angeläget och efterfrågat projekt som bidrar till en starkare och mer konkurrenskraftig livsmedelsindustri, säger Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen,...

  • Skrivet mars 31, 2019
  • 0
 • TU välkomnar EU:s beslut om modern upphovsrätt

  EU-parlamentet röstade för EU:s förslag till nytt upphovsrättsdirektiv. I och med beslutet tar EU ett steg närmare en gemensam marknad för digital användning av upphovsrättsligt skyddat material. – Det nya direktivet ökar möjligheterna för att det även...

  • Skrivet mars 30, 2019
  • 0
 • Grekland: Tre år senare – människor fångna i hopplöshet efter avtalet mellan EU och Turkiet

  I dag, tre år sedan flyktingavtalet mellan EU och Turkiet undertecknades, sitter fortfarande män, kvinnor och barn fast i överbefolkade, otrygga omständigheter på de grekiska öarna. Läkare Utan Gränser uppmanar europeiska beslutsfattare att få slut på politiken...

  • Skrivet mars 18, 2019
  • 0
 • Kroatien: EU medskyldiga till polisens övergrepp mot flyktingar och migranter

  Europeiska regeringar är medskyldiga till systematiska, olagliga och ofta våldsamma “pushbacks” och kollektiva återsändningar av tusentals flyktingar till eländiga och osäkra flyktingläger i Bosnien-Hercegovina – det konstaterar Amnesty International i en ny rapport. Rapporten Pushed to the...

  • Skrivet mars 14, 2019
  • 0
 • Mälardalsrådet svarar EU om infrastruktursatsningar

  De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat ett gemensamt svar till EU-kommissionen om EU:s satsningarna på transportinfrastrukturen 2007-2013 (TEN-T). En förlängning av den europeiska transportkorridoren med omfattning av samtliga sju län, ökade projektmedel och...

  • Skrivet februari 16, 2019
  • 0