Alla inlägg taggade "EU"

 • Leder finansmarknadens hållbarhetsvärderingar till grönare finanser

  Ökad tillgång till data om hållbarhetsrelaterade risker är en förutsättning för att finanssektorn ska kunna identifiera gröna investeringar och marknadsföra hållbara placeringsalternativ. Tillväxtanalys omfattande undersökning av ESG-värderingar, SBT-initiativet och lagkraven om att upprätta hållbarhetsredovisningar visar att hållbarhetsrisker...

  • Skrivet juni 16, 2019
  • 0
 • Fortsatt global avmattning

  Konjunkturen dämpas ytterligare i år och 2020 i USA, EU och Kina. Nedåtriskerna för den ekonomiska utvecklingen i världen dominerar. I Sverige skapar den svaga kronkursen en kortsiktig stimulans för exportindustrin – samtidigt som företagens motståndskraft försvagas,...

  • Skrivet juni 12, 2019
  • 0
 • Svenskt fintechbolag lanseras i hela EU

  Det svenska techbolaget Splitgrid får licens för SEPA-betalningar, vilket innebär att bolaget nu når ut till alla 28 EU-länder. – Många av våra kunder saknade möjligheten att kunna göra affärer i euro via Splitgrids affärsmodell och nu...

  • Skrivet juni 6, 2019
  • 0
 • Så röstade skolorna i EU-valet

  60 607 elever röstade i Skolval 2019 till Europaparlamentet, en ökning med 35 procent jämfört med Skolval 2014. Det visar den preliminära röstsammanräkningen från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. – Bland unga är stödet för ett fortsatt...

  • Skrivet maj 27, 2019
  • 0
 • Nio av tio kommuntoppar positiva till EU

  Nio av tio kommunstyrelseordförande anser att det svenska EU-medlemskapet har varit bra för deras kommun, det är en klart högre andel än för fem år sedan. Inför söndagens EU-val har Dagens Samhälle frågat landets kommunstyrelseordförande hur de...

  • Skrivet maj 24, 2019
  • 0
 • Akademikerna för ett öppet Europa

  90 procent av akademikerna anser att det europeiska samarbetet har en viktig roll att fylla i framtiden. Samtidigt uppger varannan akademiker att den demokratiska utvecklingen inom EU har försämrats de senaste fyra åren. Det visar en färsk...

  • Skrivet maj 19, 2019
  • 0
 • Svenskarna förlitar sig i högre grad på den nationella regeringen än på EU

  Svenskarna förlitar sig i högre grad på den nationella regeringen än på EU när det gäller att bekämpa klimatförändringarna och kräver större insatser. Enligt den sjätte upplagan av EIB:s klimatundersökning anser de svenska medborgarna att internationella organisationer...

  • Skrivet maj 18, 2019
  • 0
 • Europeisk satsning för att visa säker automatiserad körning

  Automatiserade fordon spås kunna ge båda säkrare och mer hållbara transporter på de europeiska vägarna. Forskningsprojektet HEADSTART ska ta fram testmetoder för att visa att funktionerna som används vid automatiserad körning är tillräckligt säkra. Säkerhet är en...

  • Skrivet maj 11, 2019
  • 0
 • Äldre investeringsskyddsavtal kan bli kostsamma för Sverige

  Moderna internationella investeringsskyddsavtal är utformade utifrån den kritik som riktats mot äldre avtal. Sverige har kvar ett stort antal äldre investeringsskyddsavtal och bör i likhet med många andra länder överväga att omförhandla dessa. Investeringsskyddsavtal har på senare...

  • Skrivet maj 2, 2019
  • 0
 • Alumn från Örebro universitet bryter ny mark för momsforskningen i Sverige och Finland i förhållande till EU-rätten

  I Örebronyheter den 8 april 2013, Momslagar i behov av reformering, togs upp att advokaten, juris doktor Björn Forssén i den avhandling på vilken han disputerade vid Örebro universitet den 26 april 2013 påtalade just ett behov...

  • Skrivet april 20, 2019
  • 0