All posts tagged "EU"

 • EU kan bli en fristad för sexuella övergrepp

  EU kan bli en fristad för sexuella övergrepp mot barn. EU-kommissionen har lagt fram ett lagförslag för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn, vilket har utlöst en debatt i Sverige. Utan ny lagstiftning på plats senast augusti 2024...

  • Posted maj 21, 2023
  • 0
 • EU-förslag tar inte hänsyn till Sveriges behov

  EU-kommissionens förordning om restaurering av natur är inte anpassad efter Sveriges behov, det menar Byggföretagen som tagit fram en rapport för att belysa förslagets konsekvenser för samhällsbyggnationen. – Den bebyggda ytan i städer kan halveras och 2,5...

  • Posted maj 14, 2023
  • 0
 • Globala folkhälsohot i fokus

  Generaldirektörerna för de europeiska läkemedelsmyndigheterna möts i Uppsala inom ramen för Sveriges ordförandeskap i EU. Dessutom tecknar Läkemedelsverket i veckan ett samarbetsavtal med den ukrainska myndigheten. Och WHO besöker myndigheten för att tala antimikrobiell resistens. En fråga...

  • Posted maj 10, 2023
  • 0
 • Rökt Vättersik får skyddad ursprungsbeteckning i EU

  Vätterns Fiskareförbund har ansökt om att ursprungsskydda Rökt Vättersik och nu fått godkänt av EU-kommissionen. Det innebär att den sik som tas upp ur Vättern och tillreds på angivet sätt inom 10 kilometer från Vätterns strand nu...

  • Posted april 29, 2023
  • 0
 • Svenskarnas skulder tredje högst i EU

  De svenska hushållens skulder består till störst del av bolån – som vuxit i takt med kraftigt ökande bostadspriser. – Den höga skuldsättningen gör hushållen sårbara vid ränteuppgångar, som vi sett det senaste året. Dessutom är hushållens...

  • Posted april 28, 2023
  • 0
 • Att restaurera naturen är nödvändigt

  I höst ska EU-länderna besluta om en ny förordning om naturrestaurering. WWF menar att den är nödvändig för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald och begränsa klimatförändringar. Redan under våren ska EU-parlamentet och rådet ta...

  • Posted april 26, 2023
  • 0
 • 55-procentspaketet

  Kostnadsfria utsläppsrätter inom EU:s utsläppshandelssystem ska fasas ut från 2026 Vägtransporter och byggnader läggs till i det nya utsläppshandelssystemet II från 2027 Nytt instrument för att förhindra koldioxidläckage ska skydda EU:s industri och öka den globala klimatambitionen...

  • Posted april 19, 2023
  • 0
 • EU överens om att underlätta laddningen av eldrivna fordon

  Europaparlamentet och rådet kom natten mot tisdagen överens om en lagstiftning, som ska öka tillgången på laddningsstationer för elfordon och tankställen för vätgasdrivna fordon. Överenskommelsen innebär också en utbyggnad av landström i hamnar och el på flygplatser....

  • Posted mars 28, 2023
  • 0
 • Sverige röstar för att skydda skogsbruket

  Regeringen kommer avstå från att stödja trepartsöverenskommelsen om förslag till ny LULUCF-förordning, förordningen är utformad så att den riskerar att slå mot svenskt skogsbruk och därigenom mot den gröna omställningen. – Det svenska skogsbruket är centralt för...

  • Posted mars 24, 2023
  • 0
 • EU:s förslag om metaller riskerar försämra miljöprövningen

  I dagarna har EU-kommissionen lämnat ett förslag om hur EU ska kunna möta det ökande behovet av så kallade kritiska metaller inom unionen, Naturskyddsföreningen anser att förslaget riskerar att försämra kvaliteten på miljöprövningen och i slutändan ge...

  • Posted mars 18, 2023
  • 0