Alla inlägg taggade "EU"

 • Hövding avslutar H2020 projekt framgångsrikt

  Hövdings projekt i Horizon 2020 är nu avslutat och godkänt av EU och får bedömningen att resultatet efter två års arbete är exceptionellt. Horizon 2020 är EUs största forsknings- och innovationsprogram någonsin med närmare 80 miljarder euro...

  • Skrivet september 14, 2018
  • 0
 • Swexit kan innebära 73 000 färre jobb

  Att lämna EU skulle kunna leda till 73 000 färre jobb år 2031, minska BNP med fyra procent och riskera att försvaga hushållens köpkraft med motsvarande 16 600 kronor per hushåll mätt i 2017 års priser. Det visar...

  • Skrivet september 6, 2018
  • 0
 • EU-projekt för skydd av cyklister och fotgängare

  Mer än en fjärdedel av de trafikdödade år 2010 var gångtrafikanter och cyklister enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Varje år avlider ungefär 335 000 oskyddade trafikanter på grund av trafikolyckor, vilket visar storleken på problemet. EU-projektet Prospect avser att...

  • Skrivet augusti 21, 2018
  • 0
 • EU-seger för bildskapares rättigheter på internet

  Det är inte tillåtet att kopiera en bild på internet och sedan lägga upp på en annan sida. Det har EU-domstolen slagit fast. – Det är en seger för alla bildskapare, säger Mats Lindberg, VD för Bildupphovsrätt....

  • Skrivet augusti 19, 2018
  • 0
 • Sverige värd för största samlade brandbekämpningsstödet inom EU någonsin

  Under sommaren har Sverige tagit emot det största samlade stödet med brandbekämpningsresurser inom EU någonsin. Genom samordning på flera nivåer har resurserna kunnat komma till nytta snabbt för att stödja lokal räddningstjänst i bekämpningen av skogsbränderna. Christos...

  • Skrivet augusti 13, 2018
  • 0
 • 141 räddade på Medelhavet behöver komma i land omedelbart

  Räddningsfartyget Aquarius, som drivs av SOS Mediterranée och Läkare Utan Gränser, räddade 141 människor på Medelhavet i fredags. Fartyget färdas nu norrut och måste så fort som möjligt få tillträde till närmaste säkra hamn. Hjälporganisationerna vädjar till...

  • Skrivet augusti 13, 2018
  • 0
 • MSB tackar internationella resurser

  Flera internationella resurser har bistått släckningsarbetet när behovet har varit som störst. Den taktiska insatsen har varit möjlig genom civilskyddsmekanismen inom EU, som samordnas av Emergency Response Coordination Centre (ERCC). I dagarna återvänder flera av resurserna till...

  • Skrivet juli 31, 2018
  • 0
 • Drunkningar ökar efter EU:s blockad av humanitär hjälp

  Över 600 människor befaras ha drunknat på Medelhavet under de fyra senaste veckorna, enligt den Internationella migrationsorganisationen (IOM). Hälften av dessa dödsfall skedde då inga hjälporganisationer var verksamma på Medelhavet. – EU:s politiska beslut har under de...

  • Skrivet juli 13, 2018
  • 0
 • Kvarlämnade matrester kan sprida dödlig djursjukdom

  Den smittsamma och dödliga grissjukdomen afrikansk svinpest är ett mycket stort hot mot svenska grisar och vildsvin. Afrikansk svinpest är inte farlig för människor. Däremot kan människor sprida smittan, via mat. Därför vädjar nu svenska myndigheter till...

  • Skrivet juni 17, 2018
  • 0
 • Kan stöd till produktion inom EU minska jordbrukets klimatpåverkan globalt

  Utsläpp av växthusgaser från idisslare skiljer sig runt om i världen, och utsläppen är generellt lägre i EU per kilo produkt jämfört med andra länder. Därför argumenteras det ibland för att stöd till produktion i EU kan...

  • Skrivet maj 27, 2018
  • 0