Alla inlägg taggade "Europaparlamentet"

 • Ungern: Europaparlamentet motsätter sig kraftigt den nya hbtqi-fientliga lagen

  Europaparlamentet fördömer i starkast möjliga ordalag den nya ungerska hbtqi-fientliga lagen samt nedbrytningen av demokratin och rättsstaten i landet. Den nya ungerska lagen utgör en tydlig överträdelse av EU:s värden, principer och lagar Politisk censur och en...

  • Skrivet juli 9, 2021
  • 0
 • Europaparlamentet: Ny skjuts åt infrastruktur projekt

  I veckan samlas Europaparlamentet i Strasbourg där de bland annat ska ge ny skjuts åt infrastrukturprojekt för att förbättra EU:s regionala sammanhållning. De ska rösta om den kommande budgeten för Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) –...

  • Skrivet juli 7, 2021
  • 0
 • Klimatneutralt EU senast 2050

  Genom EU:s nya klimatlag höjs unionens mål att minska växthusgasutsläppen från 40 procent till minst 55 procent senast 2030. Med bidraget från nya kolsänkor kan det öka till 57 procent. EU:s kolsänkor kommer de facto att höja...

  • Skrivet juni 27, 2021
  • 0
 • Parlamentet godkänner grönare fonder

  På onsdagen antog Europaparlamentet tre EU-fonder om sammanlagt 243 miljarder euro, som ska stärka EU:s ekonomiska, sociala och territoriella samhållning. Största fondpaketet i EU-budgeten för 2021–2027 Riktade satsningar på klimatåtgärder, sociala program och hållbar stadsutveckling Stöd till...

  • Skrivet juni 27, 2021
  • 0
 • Parlamentet ger grönt ljus för EU:s digitala covidintyg

  Ledamöterna avslutade i dag lagstiftningsarbetet med EU:s digitala covidintyg så att resandet kan komma igång i EU och bidra till den ekonomiska återhämtningen. Alla EU-länder kommer att godkänna intyget som visar att man har vaccinerats, testat negativt...

  • Skrivet juni 14, 2021
  • 0
 • Parlamentet ger klartecken för EU:s nya hälsoprogram

  På tisdagen antog ledamöterna programmet EU för hälsa 2021–2027 med målet att göra EU:s hälso- och sjukvårdssystem mer ordentligt rustade inför framtida hälsohot och pandemier. Ur programmets budget på 5,1 miljarder euro ska minst 20 procent gå...

  • Skrivet mars 10, 2021
  • 0
 • Minimilöner är en åtgärd mot ojämlikhet och fattigdom bland förvärvsarbetande

  För att bekämpa ojämlikhet och fattigdom bland förvärvsarbetande efterlyser Europaparlamentet en minimilön, rättvisa arbetsvillkor för plattformsarbetare och bättre balans mellan arbete och fritid. Minimilöner bör fastställas på en nivå över fattigdomsgränsen Befintlig arbetsrätt och bestämmelser om social...

  • Skrivet februari 11, 2021
  • 0
 • Människohandel – bättre åtgärder för att skydda kvinnor, barn och migranter

  Ledamöterna vill att EU ska göra mer för att bekämpa människohandel och kräver att sexuella tjänster som involverar offer ska kriminaliseras. Bekämpa straffrihet, kriminalisera utnyttjande av sexuella tjänster som involverar offer Internettjänster, sociala medier och nya teknologier...

  • Skrivet februari 11, 2021
  • 0
 • Ja till nya EU-regler för vägtransportsektorn

  Europaparlamentet har nu med bred majoritet röstat igenom nya regler för vägtransportsektorn, det så kallade mobilitetspaketet. Moderaterna ställde sig bakom förslagen för att säkra rättvis konkurrens, bättre arbetsvillkor och ordning och reda på vägarna i Europa. Arbetet...

  • Skrivet juli 10, 2020
  • 0
 • Tobé (M) fick Europaparlamentet att agera för att stoppa dödsstraff för hbtq-personer i Uganda

  Europaparlamentet har i dag i en gemensam resolution fördömt den allvarliga situationen för hbtq-personer i Uganda. Moderaternas Europaparlamentariker Tomas Tobé tog initiativ till resolutionen och har ansvarat för förhandlingarna. Det är nu avgörande att Ugandas regering inte...

  • Skrivet oktober 24, 2019
  • 0