All posts tagged "Europaparlamentet"

 • Parlamentet vill trygga EU:s försörjning och oberoende

  På tisdagen gav Europaparlamentet grönt ljus för planerna på att stärka EU:s försörjning av strategiska råvaror. Mindre byråkrati, mer innovation och nya alternativa material Högre återvinningsmål Strategiska partnerskap med länder utanför EU Den nya lagen om kritiska...

  • Posted december 14, 2023
  • 0
 • Parlamentet antar nya regler för att främja energibesparingar

  På tisdagen godkände Europaparlamentet planer som fastställer nya energibesparingsmål för 2030, som en del av den europeiska gröna given. Den nya lagen, som Europaparlamentets förhandlare redan nått en informell överenskommelse med rådet om, kommer att fastställa energibesparingsmål...

  • Posted juli 12, 2023
  • 0
 • Fler laddstationer och grönare marina bränslen

  Ledamöterna har godkänt nya regler för fler stationer med alternativa bränslen för person- och lastbilar, lättare laddning av elbilar och renare marina bränslen. De nya reglerna är delar i det så kallade 55-procentspaketet, EU:s plan för att minska...

  • Posted juli 11, 2023
  • 0
 • 83% av svenskarna skulle rösta om EU-valet

  83% av svenskarna skulle rösta om EU-valet hölls nästa vecka, en ny opinionsundersökning om medborgarnas syn på EU visar på ett starkt stöd för demokratin och att medborgarna känner till nästa års EU-val. 71 % av EU-medborgarna vet...

  • Posted juni 6, 2023
  • 0
 • Örebroelever deltar i EU-ordförandeskapsmöten

  Den 20 och 21 mars deltar elever vid Karolinska gymnasiet och JENSEN gymnasium i möten som anordnas inom ramen för Sveriges EU-ordförandeskap. Elever som har visat ett stort EU-intresse vid Karolinska gymnasiet och JENSEN gymnasium i Örebro...

  • Posted mars 18, 2023
  • 0
 • Vill se en särskild tribunal för att bestraffa ryska brott

  I en resolution som antogs på torsdagen kräver ledamöterna i Europaparlamentet att den ryska politiska och militära ledningen ska ställas till svars för aggressionsbrottet mot Ukraina. Parlamentet framhåller att de grymheter som ryska styrkor begått i Butja,...

  • Posted januari 20, 2023
  • 0
 • Fifa måste hjälpa döda migrantarbetares familjer

  Med anledning av det pågående världsmästerskapet i fotboll i Qatar beklagar Europaparlamentet djupt de tusentals migrantarbetare som dött under förberedelserna inför turneringen. På torsdagen antog Europaparlamentet en resolution om situationen för de mänskliga rättigheterna i Qatar. Ledamöterna...

  • Posted november 30, 2022
  • 0
 • Stor demokratisatsning på Rudbecksgymnasiet

  Stor demokratisatsning på Rudbecksgymnasiet i Örebro inför Sveriges EU-ordförandeskap. Rudbecksgymnasiet i Örebro har antagits till Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram, ett paneuropeiskt program för att öka kunskapen om EU bland lärare och elever. Utbildningsprogrammet ”Europaparlamentets ambassadörsskola 2022/2023” lanseras i Europahuset i...

  • Posted september 28, 2022
  • 0
 • Parlamentet antar nya regler om minimilöner

  Minimilöner i alla EU-länder ska ge skäliga levnads- och arbetsvillkor, och medlemsländerna ska främja kollektivavtal. Minimilönen ska garantera en skälig levnadsstandard EU:s regler ska respektera nationell lönesättning Kollektivavtalen ska stärkas i länder där mindre än 80 procent...

  • Posted september 15, 2022
  • 0
 • Parlamentet godkänner plan om att fylla på gasreserver före vintern

  Tanken är att snabbare fylla på Europas strategiska gasreserver före vintern för att trygga energiförsörjningen, som en reaktion på Rysslands krig mot Ukraina. Lagren fylls på för att skydda medborgare och företag om gasleveranserna stoppas Gasnivåer på...

  • Posted juni 25, 2022
  • 0