Alla inlägg taggade "Externrevision"

  • Kommuninvest publicerar 2019 års externrevisorsutlåtande

    Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, publicerar idag sin fjärde granskningsrapport avseende ramverket för gröna obligationer. Rapporten, som utförts av Kommuninvests externrevisor KPMG, har genomförts för att verifiera användningen av medel som erhållits vid emission av gröna obligationer. Kommuninvest...

    • Skrivet augusti 14, 2019
    • 0