All posts tagged "Extremväder"

 • Extremväder måste bekämpas med föregripande insatser  

  I extremhettans spår kämpar människor mot skogsbränder i södra Europa. Över 1 700 människor rapporteras ha dött av värmen i Portugal och Spanien. Tusentals har evakuerats från sina hem. Volontärer från Röda Korset i varje land rycker...

  • Posted juli 21, 2022
  • 0
 • Extremväder och naturkatastrofer också hot mot pollinatörer

  Att pollinatörer hotas av kemiska bekämpningsmedel och brist på lämpliga livsmiljöer har uppmärksammats, men vi måste också tänka på de hot som extremväder och naturkatastrofer kan utgöra – inte minst för att sådana fenomen väntas bli vanligare...

  • Posted oktober 25, 2019
  • 0
 • God lönsamhet viktigast för att klara av extremväder

  Sommaren 2018 blev både varmare och torrare än normalt och påverkade jordbruket negativt i hela landet. Genom stora ansträngningar av de enskilda jordbrukarna har konsekvenserna kunnat begränsas, men trots det kommer spåren av torkan finnas kvar under...

  • Posted mars 31, 2019
  • 0
 • Var femte konsument köper mer svenskt efter sommarens extremväder

  En av fem konsumenter köper mer svenskt kött och även andra svenskproducerade livsmedel efter sommaren och torkan. Det visar en undersökning som har gjorts på uppdrag av Land Lantbruk. Kantar Sifo har under perioden 2-5 september genomfört...

  • Posted september 9, 2018
  • 0
 • Jordarnas funktioner störs av svår torka

  Många befarar att den långa vintern och den varma, torra sommaren är tidiga exempel på det extremväder klimatförändringarna förutspås föra med sig. I en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications varnar forskare från bland...

  • Posted augusti 31, 2018
  • 0