All posts tagged "Extremväder"

 • Så stänger du fritidshuset och rustar för extremväder

  Hösten är här och många lämnar sina fritidshus för säsongen, med dagens alltmer oberäkneliga klimat blir det ännu viktigare att förbereda fritidshuset inför stängning. Nu delar Håkan Franzén, hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa, sina tips för hur man...

  • Posted oktober 17, 2023
  • 0
 • Så stänger du fritidshuset och rustar för extremväder

  Hösten är här och många lämnar sina fritidshus för säsongen, med dagens alltmer oberäkneliga klimat blir det ännu viktigare att förbereda fritidshuset inför stängning. Enligt statistik från SCB finns det totalt 611 923 fritidshusägare* i Sverige och nu...

  • Posted oktober 4, 2023
  • 0
 • Extremväder och kronfall grusar förhoppningar

  Fyra raka kvartal av minskad försäljning, sex raka kvartal av minskad lönsamhet och fortsatta kostnadsökningar, det redan dystra läget för svenska livsmedelsproducenter förvärras av en rekordsvag krona och konsekvenserna av det alltmer extrema vädret. Utifrån ett kostnadsperspektiv...

  • Posted augusti 25, 2023
  • 0
 • Satsa på naturens lösningar mot klimatkris och extremväder

  Naturens egna lösningar kan mildra effekterna av extremväder som torka och översvämningar. Att bevara skogar, restaurera våtmarker och satsa på gröna städer kan spela en viktig roll. En rad positiva exempel är på gång både i Sverige...

  • Posted augusti 21, 2023
  • 0
 • Atmosfäriska cirkulationsmönster bidrar till extremväder

  De senaste årens kraftiga ökning av värmeböljor i Sydeuropa beror inte enbart på växthuseffekten. Klimatförändringar har gjort en särskild sorts atmosfäriska cirkulationsmönster mer vanligt, och detta har bidragit till extremvädret och varit den underliggande orsaken till nio...

  • Posted mars 30, 2023
  • 0
 • Boendeort påverkar vilket extremväder svenskarna oroar sig för

  I en undersökning om oro för naturskador visar det sig att boendeorten påverkar det svenskarna oroar sig för, i Sydsverige är det fler än i övriga Sverige som oroar sig för att storm eller mögel- och insektsangrepp...

  • Posted mars 21, 2023
  • 0
 • Boendeort påverkar svenskarnas oroar för extremväder

  I en undersökning om oro för naturskador visar det sig att boendeorten påverkar det svenskarna oroar sig för. I Sydsverige är det fler än i övriga Sverige som oroar sig för att storm eller mögel- och insektsangrepp...

  • Posted mars 21, 2023
  • 0
 • Extremväder oroar fler kvinnor än män

  I en undersökning om svenskarnas oro för naturskador visar det sig att fler kvinnor än män oroar sig för att det ska drabba deras bostad. Av svenskarna generellt oroar sig var fjärde för mögel- och insektsangrepp, var...

  • Posted februari 14, 2023
  • 0
 • Extremväder måste bekämpas med föregripande insatser  

  I extremhettans spår kämpar människor mot skogsbränder i södra Europa. Över 1 700 människor rapporteras ha dött av värmen i Portugal och Spanien. Tusentals har evakuerats från sina hem. Volontärer från Röda Korset i varje land rycker...

  • Posted juli 21, 2022
  • 0
 • Extremväder och naturkatastrofer också hot mot pollinatörer

  Att pollinatörer hotas av kemiska bekämpningsmedel och brist på lämpliga livsmiljöer har uppmärksammats, men vi måste också tänka på de hot som extremväder och naturkatastrofer kan utgöra – inte minst för att sådana fenomen väntas bli vanligare...

  • Posted oktober 25, 2019
  • 0