Alla inlägg taggade "Fair Transformations to a Fossil Free Future"

  • 40 MSEK till forskning för omställningen till en fossilfri framtid

    Mistras styrelse har beslutat att bevilja programförslaget FAIRTRANS, med Stockholms universitet som huvudsökande, till utlysningen ”Samhällstransformation med fokus på klimat”. Mistra och Formas kommer att samfinansiera forskningsprogrammet vars mål är att bana väg för en rättvis fossilfri...

    • Skrivet mars 27, 2021
    • 0