All posts tagged "Fällande"

 • Aktivt polisarbete ledde till fällande dom

  Aktivt polisarbete ledde till fällande dom, tre års fängelse för rån. Från december 2022 fram till juni 2023 identifierades en rad brott mot äldre med ett visst tillvägagångssätt, med anledning av detta tillsattes en lokal insats vilket...

  • Posted november 1, 2023
  • 0
 • Bostadspriserna sjönk i juli

  Bostadspriserna sjönk med 0,9 procent i juli i Sverige som helhet. Lägenhetspriserna föll med 1,6 procent och huspriserna med 0,5 procent, men med stora regionala skillnader. Mest föll lägenhetspriserna i Stormalmö följt av Storstockholm. Huspriserna föll mest...

  • Posted augusti 3, 2023
  • 0
 • Bostadsrättspriserna i Örebro län sjunker

  De senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna i Örebro län sjunkit med 3 procent, medan villapriserna legat still. Under april steg bostadsrättspriserna i landet med 1 procent medan villapriserna låg stilla, det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik...

  • Posted maj 8, 2023
  • 0
 • Svagt fallande bostadspriser i april

  Efter en positiv inledning av året, föll bostadspriserna tillbaka med 0,2 procent i Sverige som helhet i april. Lägenhetspriserna stod stilla medan huspriserna sjönk med 0,4 procent. Fyra av sex regioner uppvisade fallande såväl lägenhets- som huspriser....

  • Posted maj 2, 2023
  • 0
 • Mindre prisnedgång än befarat

  Mot bakgrund av turbulensen både i Sverige och i omvärlden i september får prisnedgången under månaden anses som måttliga på de flesta marknader. Sett över hela riket sjönk priserna på villor med 2% och på bostadsrätter med...

  • Posted oktober 8, 2022
  • 0
 • Ökade elpriser leder till fallande bostadspriser

  Åtta av tio tror att ökade elpriser leder till fallande bostadspriser, sedan början av året har bostadsägarnas förväntningar på bostadspriserna ändrats radikalt. Från att en stor majoritet trott på fortsatt stigande bostadspriser på ett år sikt, tror...

  • Posted september 8, 2022
  • 0
 • Stor ökning av fällande domar för våldtäkt sedan samtyckeslagen infördes

  Antalet åtal och fällande domar för våldtäkt har ökat markant sedan den nya lagstiftningen om våldtäkt, ofta kallad samtyckeslagen, infördes 2018. Men få av de fällande domarna avsåg det nya brottet oaktsam våldtäkt. Det visar Brottsförebyggande rådets...

  • Posted juni 21, 2020
  • 0