All posts tagged "Färskvatten"

  • Färskvatten är avgörande för att lyckas

    Färskvatten är avgörande för att lyckas med klimatåtgärder, för att nå klimatmålen krävs bättre hantering av redan knappa vattenresurser, enligt en ny rapport som släpps under klimattoppmötet COP27 i Egypten. Politiska beslut utan rätt kunskapsunderlag kan äventyra...

    • Posted november 9, 2022
    • 0