All posts tagged "Fastighetsbranschen"

 • Fastighetsbranschen kommer fortsätta ta ansvar för att minska smittspridningen

  Fastighetsföretag, köpcentrum och gallerior har under hela pandemin vidtagit åtgärder för att minska risken för trängsel och smittspridning. Antalet besökare har minskat kraftigt sedan de skärpta restriktionerna infördes. Fastighetsägarna tar nu utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter fram nya rekommendationer...

  • Posted januari 9, 2021
  • 0
 • Återhämtning på nyproduktionsmarknaden

  I Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel har företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om efterfrågan på nyproduktion. Svaren visar att köparna fortfarande har en tydlig fördel – men den tydliga trenden är att efterfrågan på nyproduktion...

  • Posted november 18, 2019
  • 0
 • Nytt samarbete ska minska klimatpåverkan från byggandet

  Byggandet står för en stor del av koldioxidutsläppen från fastighetsbranschen. Med grönare lån och klimatkrav i upphandlingen skulle utsläppen kunna minskas, men i dag saknas en pusselbit: kunskap. För att ändra på det har SABO inom ramen...

  • Posted april 8, 2019
  • 0
 • Framtidstro i fastighetsbranschen

  Sveriges fastighetsägare är optimistiska inför 2017. Tillväxten i den svenska ekonomin håller i sig och drar med sig fastighetssektorn. Högre hyror och stigande fastighetspriser håller uppe lönsamheten. Fortsatt goda finansieringsmöjligheter talar därmed för att 2017 kan bli...

  • Posted februari 13, 2017
  • 0