All posts tagged "Fatique"

  • Fatigue inte ett alternativ när den globala hungerkrisen fördjupas

    Fatigue inte ett alternativ när den globala hungerkrisen fördjupas, varningslamporna blinkar klarrött. Väpnade konflikter, klimat-relaterade kriser, ekonomiska svårigheter och politiska hinder leder till en växande våg av hunger i flera länder i världen. Misären för miljoner människor...

    • Posted september 16, 2022
    • 0