All posts tagged "Fetma"

 • Halva befolkningen lever med övervikt eller obesitas

  Obesitas (fetma) ökar, halva befolkningen lever nu med övervikt eller obesitas. En ny studie i Journal of the American Heart Association, är den första som visar att ökningen av obesitas leder till ökat antal dödsfall till följd av...

  • Posted september 22, 2023
  • 0
 • Hög förekomst av övervikt och fetma bland skolelever

  Drygt var fjärde 6–9-åring har övervikt eller fetma, visar data från kommunerna som samlats in av Folkhälsomyndigheten. När det gäller äldre barn som ingår i undersökningen Skolbarns hälsovanor, ligger förekomsten av övervikt och fetma kvar på en...

  • Posted juni 27, 2023
  • 0
 • Övervikt hos barn har ökat under pandemin

  Övervikt och fetma – obesitas – bland fyraåringar ökade under covid-19-pandemin. Det visar en ny studie från Uppsala universitet som omfattar över 200 000 barn i Sverige. Antalet barn med obesitas ökade med drygt 30 procent, och...

  • Posted mars 8, 2023
  • 0
 • Svår fetma riskablare för svenska än amerikanska män

  Att fetma är en stor riskfaktor för sjukdom och död är välkänt, liksom att fetma är vanligare i USA än i Europa. Å andra sidan visar en ny avhandling vid Umeå universitet att överviktiga svenska män löper...

  • Posted mars 6, 2023
  • 0
 • Fortsatt ökning av fetma och övervikt

  På Världsfetmadagen presenterar Folkhälsomyndigheten ny data för övervikt och fetma i den vuxna befolkningen, där synliggörs resultat för utvecklingen av olika svårighetsgrader av fetma. Sedan 2004 har det blivit dubbelt så vanligt med fetma grad 2 eller...

  • Posted mars 4, 2023
  • 0
 • Studie visar att ”ofarlig” fetma är en myt

  Ny forskning ger starka belägg för att så kallad ”ofarlig” fetma är en myt. Personer med fetma, men som inte har några andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, har en ökad risk för förträngningar i hjärtats kranskärl jämfört med...

  • Posted januari 25, 2023
  • 0
 • Övervikt och fetma bland barn och unga i Örebro län

  Andelen elever med övervikt eller fetma/obesitas har ökat med omkring två procentenheter över de sju läsår som data samlats in. Detta trots att insatser gjorts för att främja en hälsosam viktutveckling hos barn och unga. I en...

  • Posted december 1, 2022
  • 0
 • Allt fler barn i Örebro län lever med fetma

  Andelen 11–15-åringar i Örebro län som lever med obesitas har närmare femdubblats under de senaste tre decennierna, enligt en sammanställning som Hjärt-Lungfonden har gjort. Vilket medför en kraftigt ökad risk för förtida död. Redan före 30 års...

  • Posted september 20, 2022
  • 0
 • Nytt digitalt program stöttar barn och unga

  Nytt digitalt program stöttar barn och unga med fetma, startupbolaget For Life Academy lanserar nu ett digitalt behandlingsprogram för barn och ungdomar med övervikt och fetma.  – Vi stöttar familjer och ger dem en möjlighet till en långsiktig livsstilsförändring,...

  • Posted juni 17, 2022
  • 0
 • Riskgen kan vara fördelaktig med positiva miljöfaktorer

  En genvariant som tidigare kopplats till ökad risk för övervikt och fetma kan enligt en ny studie från Uppsala universitet istället minska risken för övervikt i tonåren om bäraren ammats länge. Det här tyder på att ”riskgener”...

  • Posted augusti 6, 2021
  • 0