All posts tagged "Finansiering"

 • Sida bidrar till den största globala satsningen hittills för fattiga barns utbildning

  Hälften av världens barn bor i länder, där utbildningen ibland håller så låg kvalitet att ett stort antal 10-åringar inte kan läsa en hel mening, trots att de gått i skola i flera år. Utbildningens kvalitet i...

  • Posted december 31, 2022
  • 0
 • 3 av 4 väljare vill att staten tar över finansieringen av skolan

  Tre av fyra väljare anser att den svenska skolan inte ger en likvärdig utbildning för alla elever och hela nio av tio uppger att de ökande klyftorna i skolresultaten är ett stort problem för samhället. Tre av...

  • Posted augusti 23, 2022
  • 0
 • Civilsamhället bör få mer generell finansiering

  Samtliga riksdagspartier är positivt inställda till civilsamhällets organisationer och anser att den generella finansieringen behöver öka. Alla partier utom SD vill göra det svårare att ändra grundlagen, medan V är tveksamma. Det framkommer i en nypublicerad enkät...

  • Posted juli 20, 2022
  • 0
 • 100 MSEK till forskning om biologisk mångfald och det finansiella systemet

  Mistras styrelse har beslutat att finansiera två programförslag inom utlysningen ”Biologisk mångfald och det finansiella systemet”. Båda forskningsprogrammen avser att stoppa förlusten av och återskapa biologisk mångfald genom tvärvetenskaplig forskning och med partners inom industrin och den...

  • Posted april 3, 2022
  • 0
 • Sveriges restauranger i gemensam skål

  Efter lättade restriktionerna – Sveriges restauranger i gemensam skål för att finansiera covid-vaccinationer. Fredagen den 1 oktober 19:00 genomför en mängd välkända kockar, krögare och restauranger en stor gemensam skål, #19SKÅLEN. Syftet är dels att fira att...

  • Posted september 30, 2021
  • 0
 • Svensk finansiering till Co-operative Bank of Kenya skapar tillväxt i den privata sektorn

  Swedfund tillhandahåller ett långfristigt efterställt lån på 15 miljoner US dollar till Co-operative Bank of Kenya (”Co-op Bank”) för att bygga på bankens utlåning till små och medelstora företag samt projekt inom grön finansiering. Genom att stödja...

  • Posted februari 16, 2021
  • 0
 • Besöksnäringens omställning stöttas genom ny finansiering

  För att bidra till en hållbar omställning i spåren av coronapandemin har Tillväxtverket beslutat finansiera 34 projekt inom besöksnäringen som nu får drygt 67 miljoner kronor. Projekten omfattar nya stöd till företag i besöksnäringen, kompetenshöjande insatser, stärkt...

  • Posted oktober 19, 2020
  • 0
 • Ny undersökning visar att småföretagare missar möjligheten till finansiering

  Företagare med enskild firma hamnar mellan stolarna när de söker lån. Kunskapen är generellt låg bland enskilda firmor om möjlighet att ansöka om både privat- och företagslån. Det gör att många inte blir beviljade de lån som...

  • Posted oktober 17, 2020
  • 0
 • ​Frövifors och Stadra får långsiktig regional finansiering

  Frövifors Pappersbruksmuseum och Stadra Teater är två av de fem verksamheter som bedöms vara så viktiga för länets kulturella infrastruktur att Region Örebro län tecknar samverkansavtal för långsiktig finansiering 2021-2023. Regionens kulturnämnd fattar beslut i frågan på...

  • Posted september 20, 2020
  • 0
 • ​Ekerö kommun ny medlem i Kommuninvest

  Kommuninvest, svenska kommuners samverkansorgan för finansiering, har fått en ny medlem. Ekerö kommun har invalts som medlem 290 i Kommuninvest ekonomisk förening. Därmed är totalt 290 kommuner och regioner medlemmar i Kommuninvest, motsvarande 96 procent av kommunerna...

  • Posted november 26, 2019
  • 0