Alla inlägg taggade "Finanskris"

 • Internationella revisorstoppar tror på ny finanskris före 2024

  FAR, som bland annat är branschorganisation för yrkesroller inom redovisning, revision och rådgivning, har systerorganisationer över hela världen. Revisorer har genom sin yrkesutövning och regelutformningar på global nivå en nyckelroll i att det råder finansiell stabilitet i...

  • Skrivet juli 8, 2019
  • 0
 • Svenska företag räds cyberattacker mer än finanskris

  Nästan fyra av tio svenska beslutsfattare anser att det är större risk att organisationen drabbas av en cyberattack än en finanskris, inom de närmaste tolv månaderna. Trots det lägger företagen bara drygt var tionde krona av it-budgeten...

  • Skrivet juni 27, 2019
  • 0
 • Dold protektionism det största hotet mot frihandeln

  Det är inte traditionella handelshinder som förklarar varför världshandelns återhämtning har varit svag sedan finanskrisen. Istället beror det på indirekt protektionism – regler, särkrav och standarder som hämmar konkurrensen. Det visar en ny rapport från Timbro. Problemen...

  • Skrivet mars 6, 2018
  • 0
 • Tunga bördor bromsar den Europeiska byggmarknaden

  Den Europeiska byggmarknaden återhämtar sig och 2017 blir det första året sedan finanskrisen då investeringarna ökar inom alla tre huvudsegment (bostäder, lokaler och anläggning). Tillväxten har dessutom justerats upp något på kort sikt men i det längre...

  • Skrivet december 3, 2017
  • 0
 • Ekonomi – Brexit sätter sina spår i byggbranschen

  Byggbranschen i Europa tvingades igenom ett verkligt stålbad efter finanskrisen, den totala nybyggnationen rasade med drygt 40 procent och bostadsbyggandet närapå halverades. Det dröjde till 2014 innan investeringarna började öka igen men uppgången har varit svag och...

  • Skrivet december 4, 2016
  • 0